I 19 - - Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, SWEERTS. De Secretaris, E. Evers. I - 21.235,— i I 12.694,— I 55 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Hoofd. 1906. 1907. Toe- of afname. 3.742, 10.746, beuoodigdheden en onkosten - 15.448,- 20.446, diversen 4.386,— 4.536,— 863,— 6,8 821,— 13,7 270,- 2,1 - 13.557,— - 5.977,— - 13.261,- 11.881,— 9.082,— 1.287,- o o een f f 113.614,- 985,— - 24.324,— i - 2.831,— - 6.684,— I II f 141.917,— I 1.982,- j 22.140,— 1.232,— 25.437,— 2.887,— 5.253,— ambtenaren hulppersoneel ziekengeld toeslag gewonden pensioenen enz. belastingen kosten Ongevallenwet 2.998,— 6.798,— 12.991,— 7.841,— i - - 1.202,— - brandverzekcriugsprcmie I bureaukosten, drukwerken, I kantoorbehoeften bewaking en toezicht 1 verlofgelden1 assistentie meteropncining I I en geldinning i onkosten werkplaatsen, huren eu retribution schoonhouden, opruimen, I verlichting en verwarming, drinkwater, huishoudelijke i J f 30.286,— of 26,7 905,- 4,2 247,— 25,2 1.113,- 4,6 56,- 2 1.431,— 27,2 (in 1906 is verantwoord uagek. rek. van 1905). 744,— of 24,5 »/0 1.135,— 11,6 1.241,— 15,8 85,— 7,1 - 4.998,(waarvan rond f 4.600,voor den Trekvliet) of 32.4 °/0. f 150,— of 3,4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 407