19 19 56 57 I. Dl IIVERING 1907. Fabriek Loosduinseheweg. 12.S« IIVERING 1907. 2.742,8is H f Rente Berekening van ieders aandeel 1 72.-0 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. f f 5.71; f 6.417,68 f ievermeerderiug f 2.644,- n f 15.784,41 f 24.9( f 2.442.41 f 24.846,09 euz. WGF. f f en rente 10.361,- f 13.103,82 f 2.680,59 Ni Fabriek Loosdninseheweg. pracht op de Kolcngasfabricatierekcning L D W f 8.056,12 f 8.0: f f 8.056,12 Onderhoud Afschrijving Rente [trite ijzeraarde, opbrengst ^leveringskosten 238,18 2.442,41 4 fit li verbruik. f 2.997,43s I 1.620.42 i 43,92 KGF. 13.103,82 2.680,59 6.746,36 328,68 2.250,— 4.894.— 30.55 16,64 11,25 oiengas en watergas «terstofgehalte dier ra laste der F tier atergasfabricatic Onderhoud, afschrijving derenneerdering van de ijzeraarde in de kisten irie 1 Januari 1907 3! December 1907 I f 10.361,-s Anthraceen-olie, verbruik 56.498 L. Solventolie, 28.680 Benzol, 400 f 84,13 1.720.— i 5! 6.26! f 1.924,505 8.369,25 638,28 2.509,66 Afgewerkte ijzeraarde, voorraad op 1 Jan. Ijzeraarde, niet bijge stort Zaagsel Koolzure, soda Magazijugoederen Arbeidslooncn a Onderhoud os Afschrijving Arbeidslooncn sihl lerialen en arbeidsloon f 6.327,17 Afgewerkte ijzeraarde enz. 3.346,17s f 2.980,995 5 van met het zwavel- gassoorten, komt KGF. f 1.840,37» WGF. 6.649,25 1.871,38 man. in evenredigheid met de productie "l"watergas en .11twee o Kolcngasfabricatie r i ervan ten laste der Kolengasfabricatie Watergasfabrikatie I f 2.381,765 815,69

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 408