19 19 IIVERING 1907. IIVERING 1907. 1.51 2.11 I f 58 59 VERSLAG DER GEMEENTEGASEABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Fabriek Trekvliet. II. September/Deeember. f 3.616,30 toebracht op do Kolengasfabricatierekening TV. f 2.686,96s f ,85 f Arbeidsloonen 91 Onderhoud 65,20s f Zuiver- kisten c. a. l.i( f 25! f 2.686,96s Trekvliet. Fabriek September/Deeember. pracht f <>J> de Kolengasfabricatierekening TV. f 2.736,32 "1 f 21 Arbeidsloonen f Onderhoud f Toestellen i f 2.736,32 Anthraceen-olie, verbruik 14.821 L. Magazijngoederen, Afschrijving Rente Afschrijving Rente 845,69 60,42 1.091,20 545,65 103,15 1.090,— I 383,05 I 44,96 25,35 i Zaagsel, verbruik Koolzure soda, verbruik Magazijngoederen, enz. Ijzeraarde in de kisten gestort. Waarde op 31 December 1907. 3.616,30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 409