19 19 60 61 JATIE 1907. HI. BLOEDLOOI 1907. BLOEI VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Fabriek Loosduinscheweg. f halfbewerkte n 1.350,94 f 1.733,065 f rijs per 100 K.G. 11.161 f 51.407,99 f 3.365,25 f 2.W 16.93 54.77 f f 54,773,24 Balans 1 Januari 1907. Voorraad afleverbaar Productie Kosten op de aflevering: Vrachten Loonen, magazijngoederen eu vaten Bad zout in de logen eu halfbewerkte j jndstoffen op 31 December 1907 Irtiekosten van 124.502 K.G. 490,05 j 2.404.745 I 331,89 50,23s 3.129,65 235,60 2.324,29 30.284,57 2.761,61s 3.370.71 1.899,26 3.133,44 Winst, overgebracht op de Kolengasfabricatie- rekening logst ledige sodazakken en istallisceren van 1.443 K.G. zout warde van het geconcentreerd ammoniak- I erI oud persdoek I f 3.M 16.26’ 2.991 261 mest bij verkoop sad op 31 December 1907 vaten op 31 December 1907 Balans 1 Januari 1907 Voorraad zout in de logen en grondstoffen Grondstoffen-verbruik Arbeidslooucn Magazijngoederen Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene onkosten I f 4.75 30.2» f 24,325 De rekeningen betreffende Bloedloogzout en Zwavelzure Ammoniak Fabriek Trekvliet zijn, wegens den korten duur der exploitatie en dc ba wone omstandigheden waaronder in den aanvang is gewerkt, niet geschi juist inzicht te geven, en daarom uit het Verslag weggelaten. van Zwavelzure Ammoniak leverde een nadeclig resultaat op, hetwelk als is afgeboekt. f 34.341 f 34.341,92s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 410