19 19 63 62 ERS 1907. IV. EXPLl LATIÈN BIJ MUNTGASVERBRUIKERS 1907. V. EXPLOITATIE MUNTGASMETI Rente 927,80 I 4.713,55" 1.732.34s i f 31.739,62 I 75,28 175,92 146,29 2.728,86 ting VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. f G+.a f 45.188.10 19.076,54 f 643 f 64.264,64 Onderhoud f f f 31.814,90 f f 18.1 3.051,07 f 1.947,75 n lö- i f 36.1 f 36.813,72 Onderhoud Afschrijving Rente Afschrijving Muntgasmeters Installatiën. Verlies door mechanisch gebrek der muntgas meters Muntgasmeters Installation Muntgastoestellen in magazijn Muntgasmeters Installatiën. 4.996,85 5.347,93 iuor le kwartaal 2e 3e 4e f 10.855,80 I 11.450,35 i 11.263,20 j 11.452,80 165,95 lig saldo, overgebracht op de Distribu- tekeniug voor meters in eigen gebruik f 19.328,12 f 30.601,59 14.334,93 i lit over A°. P°. wegens te laag ver- 07.592 M». a 1 ct istallatieveranderiugen '«huizingen 8.223,23 j 10.621,— il tnsschen den prijs voor gas, geleverd gewone- en muntgasmeters: particulieren 3.173.962 M5. a 1 ct. gymnastieklokalen 3.764 2 saldo, overgebracht op de Distribu

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 411