I verzege- 19 19 VI. ONKOSTEN COKES-, 'ZIFTSELLEVERING 1907. COKES. ONKOSTEN VII. ZIFTSELLEVERING 1907. 41i I I 64 65 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Fabriek Loosduinscheweg. en steenen f a f 0,05 f 32.207,45 f 41J f Wagenvervoer 21.7SJ 550,56 f 66.615,12 19.52 opscheppen van 106.961 I f 1.069,61 wagens van f f Fabriek Trekvliet. September/December. f f 463,65 komt 2.1! f van 6.499 H.L. f f 3.672,17= f 4.135,82= UI 16.516,17 83.131,29 iet s laste 64.99 19,60 3.587,58= 462.35 1,30 5.563,66 14.352.43 278,34 1.200.60 375,22 1.144.95 14.301,61 i f 13.975.18 4.522,55 1.089,06 1.329,57 60,60 156,17 304,36 310,22 21,51 948,96 1.405,24 756,19 18.679,- 33.452,50 264,60 3,40 34,91 95.70 12.622.83 1.368,49 6.232,03 1.396,75 218,92 Arbeidsloonen voor het op den hoop brengen en steenen uitzoeken voor Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Arbeidsloonen voor bet op den hoop brengen uitzoeken voor f kding voor thuis bezorgen koekte cokes 327.246 H.L. praikte 1.100 koelit gruis het kleinslaan nieten en zakken vullen bediening cokesbrekers, enz. controle diverse werkzaamheden het kleinslaan meten en zakken vullen bedienen cokesbrekers en motoren verzegelen en controle laden van wagens en waggons diverse werkzaamheden Gas voor de motoren Verzegelingsmateriaal Magazijngoederen, enz. en bezorging ceding voor kleinslaan jloelite cokes 640.781 H.L. jbruikte 3.368 644.149 H.L thuis bezorgen Magazijngoederen enz. Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente ftling voor f 1.100 8.069 336.415 H.L. jan 334.525 H.L. a f 0.10 Bti.iar) 1.890 ILL. a f 0.14 jeding voor extra vervoer scheepbreugeu tnhuur en zegelen I ontvangen lood van verbruikt, rsmateriaal «et saldo verlies groot f16.516,17 komt j laste van Bis. voor het H.L. ii f 0.01 Iziftsel. arbeidsloon laden Ie» aannemer les, de rest tediug voor kleinslaan kuchte cokes 8.723 H.L. fnuikte 524 9.247 H.L. a f 0,05 scheepbrengen saldo verlies groot f 3.672.17= te van: h, voor ’t behandelen b 0,01 Wtsel voor id. van 1.960 H.L. af0,01 F- de rest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 412