19 19 66 67 VIII. KOLEI ÏATIE 1907. IX. WAT! :ATIE 1907. 21,- I I I VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Fabriek Loosduinscheweg. productie f 2» f 1.9S2.( Fabriek Loosduinscheweg. f f Rekesten f 250J f f 250.643,49 Diversen Arbeidsloonen Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten van het r 243.476,91 795ÖJ69~ f 7.166,575 243.476,91’ 1.982.083,91’ Steenkolen ter distillatie voor stoomproduetie Gasolie Cokes Steenkolen Uitziftsel Benzol Soda Magazijngoedereu Kosten van gasonderzoek. droge zuivering Diversen Arbeidsloonen Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten 99.268,94 51.344,29 128.44’ 3.153,08 5,39 33,70 1.426,62 264.52 I 2.680,59 1.438.67 18.046,85 I 9.094,05’ 22.376,70 11.509,76 i 29.871,88 5.446,13’ 1.699,44 I Bselproductie hakwaterproductie terprad notie |t op Bioedloogzont Cokes Uitziftsel Benzol en Cannelkolen Soda Magazijngoederen Kosten van gasonderzoek. droge zuivering natte kostprijs 722.173,56 34.874,28 13.840,47’ 84.482,36 56.254,59’ 16.837,42’ 581,48 gasteerprod notie tolie -| f 929.044,17’ j 1.053.039,74 ictiekosten van 30.510.704 M3. kolengas watergas in de gashouders bedraagt per M3. 3.06254 cent. I )e kostprijs van het kolengas in de gashouders bedraagt per M3. f 1.053.039J4 30.510.704 34al3S cent- van 7.950.169 M3 watergas I f 1.088.972,51 7.145.12’ 196.248,02 457.49 10.960,30 16,86 11 406,14s 1.058,08’ 13.103,82 8.056,12 1.857,23 170.759,86 93.160,58 i 85.518,38 40.322,85 253.040,54

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 413