1 1 19 19 68 69 ÏATIE 1907. X. KOI September-December. Fabriek Trekvliet. I f 54.579,01s I 162.401,28 - I 29.252,08 I I 25.772,68 i 4 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRTEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASl'ABRIEKEN. f 92.003,54 productie Steenkolen Cokes Uitziftsel piakvater 1.790,92 2.315,20 2.686,96s ter 3.936,83 2.736,32 I 429,18 natte i f 66.164,10’ 9.161,21 Arbeidsloonen 2.494.954 M3. kolengas. 7.620,31 Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten f 228.1 f 228.565,38s t 3.852,96 j 1.050,92 I 22.330,70 37,02 j het kolengas in den gashouder bedraagt per M3. f 162,401,28 -6.50919 cent. 2.494,954 35.173,64 j Magazijngoederen Kosten van droge zuivering. etie van •t kostprijs van Ee"s de bijzondere omstandigheden, verbonden aan de inbedrijfstelling der '"richting en de geringe productie in de eerste maanden der exploitatie, ’"'■komsten niet maatgevend voor een geregeld bedrijf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 414