19 19 71 70 iNING 1907. Calculatie. - - XI. DISTRI - VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. roedinsj I f f 615,— f ildo 843.1 Af: voorraad 31 Dec. 1907 Gedistribueerd f 840.170,08 20.229,28 f 860.399,36 2.989,52’ 840.170,08 Af: Gasverlies Z.ZZ.ZZZ Fabrieksgebruik 528.019 37.40 j 103,60 1.589,52’ 644,— f 843.159,60’ 32.360,90 j 179,32s I 1.267,36 19.076,54 1.947,75 30,02 620.400,— 14.341,34s I 71.550,28 I 45.984,55 36.021,53’ I -- f 567.892 AP. Geproduceerd: Kolengas L.D.W. T.V. Watcrgas L.D.W. Te zamen Bij: voorraad 1 Jan. 1907 .- SaMo Distributicrekeuing aarde van het gasverlies 567.892 M’. a 3.56217 cent Totaal distributiekosten 30.510.704 Ms. 2.494.954 7.950,169 40.955.827 Ms. 52.750 41.008.577 Ms. 78.000 40.930.577 M’. 1.095,911 39.834.666 M’. Arbeidsloonen Magazijngoederen Diversen Saldo exploitatie gasmeters muntmeters en installation illuminatietoestellen Huur van den ondergrond Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten voor tijdelijke aansluitingen. plaatsen van ruitjes in hntmcters liaghunr toeding voor sluiten en openen vervroegde aanleg van knstbuizen kosten van distributie hebben dus bedragen: f 860.399 36 397834.666 2'10993 cent P"

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 415