19 19 B ING 1907. XII. rn> Calculatie. 72 78 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABBIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABBIEKEN. 52.750 M2. I f 584.135 AP. f 23.676,82 Winst. 25.623,96 120.376,08 f 2.408.326,40 411)08.577 AP. 40.955.827 AP. menggas Productie- en distributiekosten van f 2.2991 (zie boven) meer voorraad 553.269 19 AfGasverlies Gedistribueerd 5,7221 cent. 30.510.704 7.950.169 2.494.954 2.006.268 567.892 2.2991 1101 425.512 AP. 401 1-153 37.173.264 171.952 tijk rwrtegebouweu irters. petten Wén. menggas Q 1 iculieren leters. imenten eter atièn. lintmeters gymnastieklokalen a 3.56217 ets. 40.40A558 M’. 567.892 ■39.834:666 MC 1 M’. gas in de meters bij de verbruikers is dus f 2.279.379.635 39.834.666 427.066 1.998.122 AP. 8.146 Af Fabrieksgebruik en in de gashouders. De kostprijs van 2.230.395,84 i 8.253,70 p verbruik ninschewep liet na 1 Sept. vóór 1 Bestraat rningen iwoningen ■insciiewctT iet ifriies Ifwl 31 December: 51.000 AP. 27.000 480.886 AP. 47.133 3.380 31.534 5.631 15.571 33.904.686 AP 70.966 318 19.568 3.173.962 -J 3.764 Voorraad 1 Januari Productie 1907 Loosduinsche weg Kolengas Watergas. Trekvliet Kolengas Distributiekosten L, 2.776,80 f 2,41LÏÖ3;2Ö lrke verlichting: lokalen 78.000 41.008.577 AP. f 1.053.039,74 1 243.476,91 162.401,28 I 840.170,08

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 416