II 19 19 XIII. BEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS VAN HET GAS PER M3. IN II I I Xlllb. das Xllla. Sodai 74 75 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. GEMEEKTEGASFABRIEKEN. Fabriek Loosduinseheweg. Bed rag. Bedrag. 1907. a 0,01844 0,64471 0,03592 0,03744 3,15268 *r|ek Trekvliet. Bed rag. I 6,4963 f 1.982.083,91s 2,52662 'ene onkosten 0,02518 16.837,42s 9,16110 929.044,17» f 2.38413 1.050,92 f 1.053.039,74 .Eh Diversen Arbeidsloonen Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene onkosten Steenkolen voor distillatie stoomproductie 84.482,36 56.254.59* 581.48 Per M’. in centen. 0,00347 0,04295 0,02640 0,00609 0,55967 0,30534 0,28029 0,13216 0,82935 0,27689 0,18438 0,00191 Totalen per M’. in center 0,09279 0,15779 0,01720 3,68758 0,89652 0,07178 0,10770 0,10967 0,36719 0,30543 1,40979 1,17245 1.03299 0,06850 0,02164 0.00333 0,03372 0,01810 0,22699 0,11439 0,28146 0,14477 0,37574 1,24864 0,64582 0,04128 Totalen per M3. in centen. VERSLAG der jriek Loosdninscheweg. WATERGAS. 1W. Productie 7.950.169 M3. KOLENGAS. Productie 30.510.704 M’. Cokes. Uitziftsel 3,56915 0,02342 j 2,65191 6,50919 prod, f 5.446,13* 1.699,44 21,- f 54.579,01* f 722.173,56 34.874,28 13.840,47 22.330,70 37,02 1.790,92 2.686,96s 2.736,32 9.161.21 7.620,31 99.268,94 El O 4 1 rtrx 128,44» 3.153,08 5,39 i 33,70 I 1.426,62 I 264,52 2.680,59 1.438,67 I f 1.088.972,51 7.145,12» 196.248,02 457,49 10.960,30 16,86 11.406,14» 1.058,08» 13.103,82 8.056,12 1.857,23 170.759,86 93.160,58 f 85.518,38 40.322,85 i 253.040,54 3,044i 3,451? KOLEN GAS. jlW’. Productie 2.494.954 M3. Per M3. in centen. I 35.173,64 29.252,08 25.772,68 f 228.565.38» 3.852,96 1.050,92 2.315,20 3.936,83 429.18 Totalen per M3. in centen. Per M3. in centen. lalden idtsd kaïijugoederen •ten van droge zuivering P natte Iridsloonen Med Onderhoud V Afschrijving P Rente P Algemeene i ICdtesproductie. 'Gruis jliitziftsel Awnoniakwater Kootteer Met ciLziitaci Middelen tot verhooging lichtsterkte. J Magazijngoederen Kosten van gasonderzoek droge zuivering. natte j f '92.003,54 f I 51.344,29 I 66.164,10* I f Ï62.40T2F 18.046,85 I 9.094,05s 22.376,70 11.509,76 29.871,88 f 250.613749^ I isolie les senkolen ttiftsel mol ia igaiijngoederen eten van gasonderzoek droge zuivering rersen beidsloonen pdeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene onkosten h atergasteer, Solventolie, Pektol, 7.166,57* I f 243.476791* I Af: Cokes productie Gruis üitziftsel Ammoniak- water Koolteer Grafiet Winst Bloedloog- zout I 0,09014 I 3,06254 --

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 417