19 19 77 76 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRTEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABR1EKEN. XIII Bedrag. DISTRIBUTIE. 1907. Xllld. Berekening van den kostprijs van het gas per M’. in 1907. RECAPITULATIE. Af: Voorraad 31 Dec. 1907 567.892 M3. 2.494.954 kolengas 162.401,28 Gedistribueerd 40.955.827 M3. f 1.458.917,93* samen f de gashouders. f 2,1161 Af: Vergoeding tijdelijke 37,40 f 644,— 615,— aanleg f BijGasverlies 567.892 M3. a 3.56217 cent. Watergas L.D.W. Te zamen Bij: Voorraad 1 Jan. 1907. muntmeters en installation. illuminatietoestellen Per M’. in centen.) Totalet per M1 in cenW O.M ibifk Trekvliet. tdwtiekosten 2.989,52* 840.170,08 20.229,28 2,15993 cent per M3. 5,7221 cent per M3. in de gasmeters bij de verbruikers. Productie Kolengas L.D.W. T.V. 1,095.911 39.834.666 M3. Af: Gasverlies Fabrieks- gebruik 528.019 30.510.704 M3. 2.494.954 7.950.169 40.955.827 M’. 52.750 41.008.577 M3. 78.000 40.930.577 M3. 103,60 1.589,52* 32.360,90 179,32* 1.267,36 19.076,54 1.947,75 30,02 620.400,— 14.341,34* 71.550,28 45.984,55 36.021,53* f 843.159,60* Kstributiekost.cn van 39.834.666 M3. (incl. gasverlies) Te zamen Hek Loosduinscheweg. daetiekosten 30.510.704 M3. kolengas f 1.053.039,74 7.950.169 watergas 243.476,91* 38.460.873 M3. menggas f 1.296.516,65* 3,371 cent per M3. in de gashouders. u aan sluitingen plaatsen ruit jes in muntmeters Leidinghuur Vergoeding voor sluiten en openen vervroegde van diensthuizen 6,50919 cent per M’. in den gashouder gemiddeld 3,56217 cent per M3. in 0,08124 0,00363 0,04789 I 0,00489 L I 0,00007 Arbeidsloonen Magazijngoederen Diversen Saldo exploitatie gasmeters Huur van den ondergrond Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten 1,55744 0,03600 0,17962 0,11544 0,09043

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 418