19 19 78 79 XIV. VERLII 1907. 6,- j I VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Gasmeters. Verlies op afgekeurde eu verbrande meters 1st 110.427,41 f 162,71 raw anderen, winst 2.145,47 Zwavelzure Ammoniakfabricatie. Verlies 1.645,13“ huur 260,— 9,80 896,615 94,90 8,585 4,94 4.035,45 35,45 200,— 6.1 oud Zuivere Winst 677,54 30,07 f 116.1 Te weinig gereserveerd - Reserve voor dubieuse vorderingen 1907 Afgeschreven op Gasverbruik ers, Gas f 3.741, Meterhuur Zegels De Administrateur, J. C. VAN UIJE. 292,- 2,45 f 2.300,— 2.269,93 40,325 534,95 i 1.065,56s teoederen imeer aanwezige goederen volgens iuven- u verrekening van verschillen !voor Reserve voor dubieuse vorderingen 1906: Gereserveerdf 4.000, f 116.398,37 |tieu. Telefoonmaatschappij „Voorburg” materiaal. Winst ongevallenverzekering 1906 fcrveerd lomeii rekeningen ftl gereserveerd erschillen. Voordeelig saldo meterhuur uit vorige diensten «en afgeschreven vordering haalde muntradpeuningen 1906 •da boeten van werklieden vergoedingen door werklieden. dels, pompen, enz. K.G.F. Meerop- i verkochte Babcock-ketels boven vaarde Voorschotten op arbeidsloon, dd. 6 Jan. 1906, 1 oninbaar door overlijden of vertrek 4.500,- j -f 1N.<

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 419