I i l 19 19 1 'i sl 80 81 XV. BALAI :MBER 1907. u I z Jo I I VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Afgeschreven. Boeki f 1.962.962,27’’ fl.63( gas s f Binckhorstpolder 4l Gereserveerde oukosten Diversen Brandverzekeringspremie. Gasonderzoek Aanschaffings- i waarde. 61 1( 6’i ■2S 833.104,25 4 500,— 183,89 464,97 co tD C Z- «O o f f 651.281,99 171.766,74’ 8.049,77 1.900,— 59,60 46,145 f I 5.680,61’’ 68,90 e voor 1 schillen op inventaris 1 A B C f3.599.411,60 3.700.539,60 91.314,97’ 28.133,59’ 2.084.570,84’ 153.790,29 203.956,02’ t 862.983,73 98.771,63’!,, 14.692,33’|„ 3.137,66 15.189,02’!,, Vorderingen Gasverbruikers, gas meterhuur zegels muntgas Cokes-afnemers Diverse Debiteuren Waarborg onder den Veen- en T' Installatieveranderingen bij muntgasverbruikers. Leidiughuur Restitutiën Rijksverzekeringsbank Voorschotten arbeidsloon, d.d. 6 Januari 1906 Fabriek Loosduinsehe weg t Trekvliet (Stichtiugsrekening) i Terrein en gebouw Kazernestraat Scbeveniugen f8.742.242,42’ f 260.000,-- 63,90 1.059,70 3.039,49 122,70 -'lj^_ I De Administrateur, J- c. van’ uije. 292.412,82 12.266,60 347,65 22.788,15 I 48.651,76 i 28,292,19 15.000,- 24,32 2,76 45,66’1 3.622,- en: eente ’s-Gravenhage rse Crediteuren iponeerde waarborgsommen .-...■ irallenverzekering gehaalde muntradpenningeu wnsbijdragen, te restitueereu Dubieuse Vorderingen _r .vuinris magazijngoedereu jkuw, (vooruit ontvangen) il 1 Stadsbuizennet Materieel der publieke verlichting Installatiën bij muntgasverbruikers Gasmeters Gereedschappen Instrumenten Illuminatietoestellen Meubelen Grond- en hulpstoffen voor de fabricatie Zuiveringsmateriaal Grondstoffen v. bloedloogzoutbereiding zwavelz. ammoniakber. Fabrikaten en halffabrikaten. Nevenproducten Magazijngoedereu Afval en oud materiaal Slooping en afbraak Drukwerken en kantoorbehoeften Geld en geldswaarde Kas Kas onder den Gemeente-ontvanger Kwitantie-zegeis f 1.005.781,01 4.784.476,63 „2.113.731,67’ 7.903.989,31 11 44.793,- „3.653 30.149,57 11.201,93 776.219,21’ „1.30| 67.685,36 iS 38.952,99 163 235.959,83 69.029,80’ 8.026,89’ 2.315,67 4.033,06’!,, R 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 420