i 19 19 1 82 88 xvi. I. I 2 792,— I i f VERKORTE INVENTARIS 31 DECEMBER 1907 I Afgeschreven. Boekwaarde. Aauschaffings- waarde. 99.003,1 f 99003,86 f 9.443,21 Ophooging, bestrating, rioleering, 163.881' f 37.057,06 200.944,96 195,31 kaden, kanalen, enz. enz. 53.805 7.533,09 Watergasfabricatie 29.421,44 62.892,72 f 3.599.411,60 I f 1.636 449,32= verlichting, enz. 472 380,20 635.949,65s f 28.133,59s j f 491.410,47 f 67.685,36 86.104,93 j f 165.003,03s 38.952,99 122.6! 41.656,41 164.282.59 f f 202.077,34 f 33.882,49 f 2.726,476,87 Trausporteeren f 862.983,73 f 235.959,83 f 627.023,90 •J 38.8' 3.31 tmj-inslallatie hverse toestellen Fabriek Loosduinsche weg. Terrein 73.000 MJ 23.62/ 14.931 24.+1! 90 44-73 32 2Ü 19 8.000,— 83.314,97s 44.817,36s 3.977,86 18.780,— 12.520,— 14.000,— 2.931,66s 16.680 60.526 3.950 51.li/ i f 11.201,93 ,Tr«usPort j f 2.726.476,87 5.220,— 6.793,49 227.000,— Boekwaau l 14.000,— 14 133,59s 8.000.— 53 165,40s 61.165,40s Afgeschreven. f 203.956,02s f 1.306.874,55s 2.401,96s 16.931,66s Aanschaffings waarde. Gunnet tofdleidiugeu buiten de fa- Weken «buizen 25.266,59s 93.525,69 65.160,— 1 37.663,54 i 87.401,25 45 249,43 148.247,74 40.141,84 148,22 I 31 361,78s 18 631,52s 163.56! 4.33! 2.84! 12.38! 44.551 13S1! W fabriekstoestellen, hbneksmeters ItRiilateurs «bonders Joofdleidiugen en toebehoo- ren aan de fabriek 2.597,27s j 310.349 F“ „A.l -- 24.000,— 19.313,49 700.000,— 1100- 1 92.314,16 - ,’l f 1.962.962.27s 20.000,— 95.989,14= i 19.624,87= 70.003,— ®eters in gebruik voorraad. gebruik voorraad Wagen bloedloogzoutfabrica- I it: hverse toestellen II. UZU, I 473.000,— i' 91.314,97s f f f f 1.392.051,88= f J 692.518,96 f 2 084.570.84s f 776.219,21 f 153.790,29 Inrichtingen watergasfabricatie Watergastoestellen, exhaus ters, stoomketels, pompen, enz Hulpgashouder, oliereser voirs, hoofdgasleidiug, enz. Teerputten c. a 5.975,51 609,56 f 1.419.602,31= f l.SOtó il Gebouwen voor de Kolengasfabricatie j Watergasfabricatie Bloedloogzoutfabri- catieI t I 11.201,93 f in gebouw KazernestraatI wem 430 M4. f ebouw Diverse fabrieksgebouwen Kantoorgebouwen Dienstwoningen 7.733,94 3.648,52 Inrichtingen van algemeenen aard Spoorweg,weegbrug, fabrieks- I verlichting, enz Eigen H.D.waterleiding Inrichtingen Kolengasfabricatie Ovens en stokerijtoestellen Toestellen voor condensatie en natte zuivering Scrubbers Exhausters Stoomketels, pompen, enz. Kolentransportinrichtingen Cokes-breek- en -sorteerin- I richtingen Carburator Zuiverkisten c. a Teer- en gaswaterputten Electrische installatie 614.899,77 304.550,75 61.339,05= I 22 028,17= i 103.511,76 7.842,84 f 1.419.602,31= I 34.709,80= I 97.864,40 68.000,— i i 50.044,20 I 131.959,50 575.110,72= f 816.941,16 201.108,49 i 4U1 f 1.308.351,63 f w <ier publieke verlichting. Itij tnnntgasverbrnikers *one '•toeters” 619.019,44 36.284,14 199.748,25 7.931,90 f 416.942,10 36.284,14 165.865,76 7.931,90 en gebouw Scheveningen jnein 570 M’i |tbow. f 30.149,57 30.149,57 f 3.320,- 35.462,23 15.674,36 I 18.826,— VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIFKEK. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 59.068,61= 46.476,91 3.700,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 421