L. 19 19 f f u:-! -I I 144,- 3,- I K G’ f ?’38 K-G i f 84 85 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Boekwaard Boekwaarde. f K.G. 5.821 f 98.771,63* f 29.7411 f 434,25 f 14.692,33’ f 6.665, f Instrumenten 7.503 a 5,59 821, f 3.137,66 f Illuminatietoestellen Woffen f 11.155J f f 15.189.02* f Meubelen loitkalk 1.325,24 f 86 960,10 98.887 f f 2.776,80 K.G. 5.611,44 «raad 235,60 f 6.271 f 57,60 286,22 f 2.324,29 36Ï 5! 329,64 Transporteeren f K.G. de Glocierij Weid' Aanschaffings waarde. 80.639,11 7.012,50 I 11.120,02* 3.889,55 382,50 I 7.655,70 25.409, i 1.2871 3.045,1 107,69 I 326,56 I 3.129,65 2.481,79 1.193,29 1 131,95 I -f f f I f 144.60! 738,91 1.173,16 2.889,53 11.277,77 4.033,06* K.G. I- Gereedschappen Algemeen Voor de stokerijen cokesbehaudeling diioffm voor Fabriek Loosduinsch, tasulfaat looizure soda Wbaar Bloedlooj •osdninschi fhliet f 82,88 I 246,81 Middelen voor natte zuivering: Anthraceenolie 10.500 Laf 5,71 L. 319,49 419,42 3.616,30 69.029,80* f 55.229,87* f 5 725,23 8.074,70 i Afgeschreven. I Fabriek Trekvliet. Middelen voor droge zuivering. Ijzeraarde in de kisten en in de revivicatie- ruimten 449.248 K.G. a f 8.05 «M K.G. Zaagsel 10 H.L. a 0,30 per H.L. 1.381,69 1.614,— 3.280,— i Zuiveringsmateriaal. Fabriek Loosduinsche weg. Middelen voor droge zuivering. Ijzeraarde in de kisten en loodsen versche 169.372 K.G. a f 8,158 op blauw 269.000 a 6, - zwavel 920.000 a 4,— Bloedloogzoutbereiding „L. r weg. 4.487 K.G. a f 2,40 5.821 a 5,61 fe e» Halffabrikaten. 10 de gashouders «ouinschc Irehliet Fabriek Trekoliet. Steenkolen 4.486.800 K.G. a f 10,19 0 8.026,89* 2.315,67 f Middelen voor natte zuivering: Anthraceenolie 14.200 L. a f 5,33 L. weg 51.000 M*. 27.000 781)00 M’. a 3.56 et. i >gzout. leweg 12.866 K.G. a f 24,32* 4.968 a „49,95* 17.834 K G. a f 31,46*K.G. j Fabriek Loosduinsche weg. verpakkingsmateriaal voor Bloed hout taden in de Bloedloogz.outfabriek «loogzout halffabrikaat 2700 K.G. *121.89» „K.Gf 591,03 M logen 6.400 K.G. a l'GG K.G1.245,44 4000 K.G. a f 3,60 K.G. Rcaliéa in bewerking: Rrsulfaat 2400 K.G. a f 2,40 K.G «fee Soda 5102 K.G. a f 5,61 a kg ‘ikousjes in «gloeid voor Zwavelzure Ammoniakbereiding Fabriek Trekvliel. melzuut 51.214 K.G. a f 2,33 "thlk 16.290 a -,81 Grond- en hulpstoffen voor de Gasfabricutie. Fabriek Loosduinsche weg: Steenkolen 8.670.00O K.G. a f 10,03 K.G. Middelen tot verhooging der lichtsterkte Benzol 35.521 L. af 10,95 L. Cannelkolen 17.000 K.G. 5 22,50 M K.G. Gasolie 226.500 L. a„ 3,38% L. Fabriek Trekvliel. Itersulfaat «tare soda

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 422