1 r 19 19 •I If r- XVII. OVERZICHT VAN: 88 89 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN Uitbreiding. Onderhoud. Afschrijving. Onderhoud. Afschrijving. f 2.009,45 3.245,02 f 5.744,065 26.989,61 1.471,80’ 3,- de cokcsbehandeling i 4, f 82.644,20 16.243,86 f 265.915,05 765,— over 4 maanden 44.793,— 148,22 f 310.708,05 13.1 5.210,92 1.' 2.123,71 5l0.64‘| f» 117,80’ 155,89 i 3.313,49 'l. Trekvliet Citatie f 104 276,98 82.644,20 I f 341 089,56 ‘i f 186.921,18 I 2 2 3 4 7 6 5 5 8 8 8 8 5 5 71,18 65,92 1.665,71 281,93 25,046 296,69 146,85 58,76 f1941 1.000,— 578.69 8,92 1.322,20’ 8.223,23 5.901,68 561,— 809,60 1.129,09 156,44 693,34 627, 1.490 4.887,36’1 12.140,75 1.221,42 400,- 1.890,35' 392,50 1.400,- 1.200,- 800,- 28-000,- I f 256.235,91 I f 84.853,65 ‘i „256.235,91 27.597,80’,, 49 642,23 35.309,90 6.868.14 29,42’ f 36,98 l„ 51.222.86’ 76.679,35’,, 875.69 f 31,62 3.913,20’,, 40.224,87 5.744,06’ 26.989,61 5.939,39’,, 17.494,22 13.674,65 -- 10.621,— 266.19’,, f 84.853,65» f 104.276,98 134,74’ 180,65’ 1.472,84 I 244,39 771,71 l„ Fabriek Loosduinsche weg. Ophooging, bestrating, rioleering, ka- I den, kanalen, enzI Gehouwen Voor de Kolengasfabricatie Watergasfabricatie Bloedloogzoutfabricatic. j Diverse fabrieksgebouwen Kantoorgebouwen Dienstwoningen Inrichtingen van algemeenen aard. Spoorweg, w< lichting, enz Eigen H.D.waterleiding. Inrichtingen KolengasJ'ahricatie. Ovens en stokerijtoestellen Toestellen voor condensatie en natte zuivering Scrubbers Exhausters Stoomketels, pompen, enz. Kolentransportiurichtingen Cokes-breek- en -sorteerinrichtingen Carburateur Zuiverkisten c. a Teer- en gaswaterputten Electrische Installatie Inrichtingen IFatergasfahricatie. Watergastoestellen, exhausters, stoomketels, pompen, enz. Hulpgashouder, oliereservoirs, hoofd gasleiding, enz Teerputten, c. a Inrichtingen Bloedloogzoutfahricatie. Diverse toestellen Gloeierij-inxtaUatie Diverse toestellen Diverse Fabriekstoestellen, enz. Eabrieksmeters Regulateurs Gashouders Hoofdleidingen de fabriek Diversen. ow Kazernestraat Scbeveningen ifdieidingeu buiten de fabriek tstbuizen tried der Publieke Verlichting jllatiin bij Muutgasverbruikers peters in gebruik I'tasmeters in gebruik luiten gereedschap frijgereedschap Wscbap voor Tuuientcn jmtietoestelleu. I*len i 7.862,48 268 - RECAPITULATIE. Loosduinsche weg pen. eegbrug, fabrieksver- f 124.381,31 „141.533,74 j Uitbreiding. 6.445,90 19.328,12 30 601,59 927,80 11.012,43 7.319.18 7.810,98 633,32’j,, 123,34 984,32 - -- 4,20 f 141.533,74 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 2.065,99 I 979,18 j 59.475,02’; 24 059,11 1.055,69 320, 2.163,54 8.377.25 4.725,49 3.712,95 296.- 6.588,67 802,54 8.591,81’ f 341.089,56’ f 195.512,99’i 53 575,43 269,64 I 2.778,55 i„ 1.244,99’ 1.140,31’ 7.156,77’ 2.166,82 i 6 164,20 217,83 1.738,77 94,14 0,78 en toebehooren aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 424