n 19 19 90 91 XVIII. $7 «•I IX. I I 284. -i- DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG BA TEW. LASTEN. Art. f 1.526.1 Fabricatiek osten [I. 93.310,- 93.730,— j 95.912,70 49.000,— Distri butiekosten III. 124J 124.300,— Kosten der publieke verlichting 121.300.— IV. 124.222,44 178.600,— Onderhoudskosten V. 19.295,63 285.000,— Renten VII. 20.000,— Onvoorzien VIII. 301.383,— Afschrijvingen. 628.400. - Uitkeeringen X. f 3.37 f 3.413.323,10 Totaal der Baten f 3.468.423,— f 3.482.574,82 Lasten 3.413.323,10 3.372.529,545 l oordeelig Saldo. f 55.099,90 f 110.045,27 s Werk bedi Begroot bedrag. 15.600,— I 400,— Werkelijk bedrag. nevenproducten Opbrengsten uit de distributie Restitutie door de Gemeente VI. Algemeene onkosten f 2.386.235,—5 Begroot bedrag. 3.289,215 I f 1.527.050,— aflevering f 3.468.423,— f 3.482.574,82 I i 206.280,10 Opbrengst van gas Opbrengst van van nevenproducten aan de Gemeente. Kosten van verwerking en f 2.391.680,— 845.713,— 853.619,83 van de kosten der publieke verlichting. Rente van kasgeld, disconto enz. Bijzondere inkomsteni 301|

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 425