19 19 93 92 I f - f- - f I VERSLAG DER GEMEENTEGASFABIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. BATEN. BATE N. rag. f 1.189,02* 110.000,— 24 Febr. 1908 f 2.386.235,-1 f 2.391.680,— I f 121.300,— f 124.222,44 f f f d. 15.600,— f 19.295,63 f 853.619,83 f 845.713,— f f f f 400,— i 3.289,215 95.912.70 93.730,— 1.000- 38.000,— Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 18.877,13 418,50 1.589,52’ 45.188,101 3.636,54 13.825,05 3.400,65 29 730,— 7.500, — 2.500, — 15.000,— f 2.048.382.38 190.663,56 120.376.08 25.623,96 Si lt f 1.966.500,— 168.240,— 120.720,— 26.220, - a. b. 588.016,16 51.042,54’ 60.249,51’ 89.820.75 54.065,241 7.170,371 1.030.85’ 2.224,371 f f 500,— 100, - 15.000,— 59.500,— 4.400,— 20.000,— 16.000,— ]00,— 200,— 100,- S2.080,— 24.500,— 2.800,- 5.000,— I 5.000, - 40.000,— 84.000,— d. e. a. b. c. 509.313,- 33.740,— 59.280,— Ki Begroot bedrag. Rente Rente van Disconto enz ithoogiug bij Raadsbesluit van 24 Febr. 1908 63.781,53 5 4.409,94 17.674,505 17.494.22 94.90 266,— 2.928,31 5 4.000,— 13.640,— 3.760,— Gas en i.._ dringen Terreiuhuur Diversen 24 Febr. 1908 11 Mei 190.8 Bezoldiging der inspecteurs Vernieuwing van kousjes, glazen enz. Onderhond van het materieel Onderhoud, huur en onkosten der wacht lokalen Afschrijving van het materieel Rente van het Kapitaal van 24 Febr. 1908 Artikel V. van kasgeld, disconto enz. kasgeld Werkelijk bedrag. f Artikel IV. Restitutie door de Gemeente van de kosten der publieke verlichting. Loouen, ziekengelden enz. der lantaarnop stekers Artikel II. Opbrengst van nevenproducten. Cokes met klop- en vervoerloon. Gruis Koolteer Ammoniakwater Bloedloogzout Watergasteer Afgewerkte ijzeraarde Diversen en oud materiaal Verhooging bij Raadsbesluit vau Artikel 1. Opbrengst van Gas. Aan particulieren over gewone meters. muntmeters de Gemeente voor de publ. verlichting hare gebouwen en 31.990.82 11.56918*1 5.575,07 a. b. c. d. Bij: waardeverschil der voorraden op 1 Jan. 31 Dec Verhooging bij Raadsbesluit vau Artikel VI. Bijzondere inkomsten. meterhuur uit afgeschreven vor- Artikel III. Opbrengsten uit de Distributie. Leidingbuur Meterhuur Gasprijsverhooging voor gebruik van munt- gastoestellen, enz Werkeu voor rekening van anderen Diversen Verhooging bij Raadsbesluit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 426