19 19 95 94 .1 f. VERSLAG DER GEMEENTEGASFARRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFARRIEKEN. LASTEN. LASTEN. f f f f 124.222,44 Artikel V. f f 1.527.050,— f 1.526.959 21.783 15.500,— f f c. 194 600,— f 195 512,99s 87.3731 93.310,— f 16.000,— 17.494,22 f 178.600,— f' 7.021, Artikel VI. I f 10.000,- f f 13.000,— 41.3OJ,' 49.000,— f f a. f f 68.19L f Transporteeren f 63 900,— 226.700,— f f 258.354, 86 f 59.500,— 4.400,— Artikel IV. Kosten der Publieke Verlichting. Loouen, ziekengelden enz. der lantaarnop stekers b. Bezoldiging der inspecteurs Transporteeren Begroot bedrag. 64.3421 1.248 Werkelijk bedrag. 1.180.976 10.960 21.5031 179.921 99.268 2.2001 18.0461 10.6141 3.4691 63.781 4.409 a. b. 24 Febr. 1908 11 Mei 1908. 75.310,— 2.500,— 780 23 891 6 278 3.3281 3.500, — 15.000,-— 7.500, — 63.900,— 20.000,— 16.000 4.000, - 13.640,— 3.760,-- 3.000,— 20.000,— 10.000,— 75.000,— 20.000,— 16.000,— 4.000,— 18.000,— 25.000, - 6 600,— a. b. a. b. c. d. e. 9- h. i. d. e. 68.191,47 s 17.674,50 s 17.494,22 3.636,54 13.825,05 3.400,65 Begroot bedrag. van 139.700, - 1.000,- 20.000, 22.000,— 4 000,— 6.000,— 4.000,— 9.000,- 2.000,— 10.000,— 7 000,— 2.000,— geldinuing I I 141.917,68 1.982,91 23 373,35 s 25.437,47s 2.887,43 5.253,32 s 3.742,47 13.557,78s 5 977,22 13.261,14 11.881,13s 9.082,93 s aflevering van 5.017,33 s 9.023,15 97.297,10 9.657,27 17.494,22 6.445.90 20255,22 30.322,10 van 24 Febr. 1908 Werkelijl bedrag. F overgebracbt op Art IV. Kosten der Publieke Verlichting Onderhoudskosten. Bestrating, noleering, spoorwegen enz. Gebouwen labrieksinrichtingen Caalisalie en diensthuizen Materieel der Publieke Verlichting. Installation bij Muntgasverbruikers Gasmeters Gereedschappen, instrumenten en diversen rhooging bij Raadsbesluit van 11 Mei 1908 178.018,77s 1.020.300,— f 13.000,— 19.000,— 159.600,— 90 650, f 4 000,— I 17.500,— i 14 500,- l„ 2.500,— 143 000,- 43.000,— 124,300,— f Artikel 11. Kosten van verwerking en nevenproducten. Kosten der bloedloogzoutfabricatie cokes Diversen Artikel I. Fabricatiekosten. Steenkolen ter distillatie Middelen tot verbooging der lichtsterkte Diversen voor de kolengasfabricatie Arbeidsloonen voor de kolengasfabricatie Gasolie voor de watergasfabricatie Diversen voor de watergasfabricatie Arbeidsloonen voor de watergasfabricatie Gaszuiveringskosten Diversen Verhooging bij Raadsbesluit Transport Vernieuwing van kousjes, glazen, enz. Onderhoud van het materieel huur en onkosten wachtlokalen Afschrijving van het materieel Sente van het Kapitaal mwging bij Raadsbesluit van 11 Mei 1908 Artikel 111. Distributiekosten. Plaatsen, afnemen en verwisselen van nieters Verandering en verhuizing van muntgasiustal- latiën Metervulling, behandeling van klachten enz. Werken voor rekening van anderen Diversen Verhooging bij Raadsbesluit op de aflevering en verwerking van Algemeene onkosten. hubtenaren Hulppersoneel Ziekengeld, toeslag gewonden Pensioenen enz Belastingen Kosten Ongevallenwet Waudverzekeringspremie Bureaukosten, drukwerken, kantoorbehoeften Bewaking en toezicht ’erlofgeldeu ■Assistentie meteropuemiug en flosten werkplaatsen".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 427