19 19 96 I f 301.383,— I f 97 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEX. LASTEN. LASTEN. f 315.023,— f 315.208,05 Transport 13.640,- 13.825,05 f 301.383,— A; den ondergrond voor de I f 284.475,t f 285.000.— f f 628.400,— f 628.400,— f 203.760.1 f 203.760,1 f 3.400, 3.760,— f 200.360,1 f 206.280,10 35.1 f 20.000,— f f u. f 315.208, f 315.023,- Transporteeren Artikel VIII. Onvoorzien. 138.040.10 84.000,— f 258.354,| 1.287,1 20 446.; 4.386,1 9.100,1 4.500,- 44.793,-I Werkelijk bedrag. f 115.403, 88.357, 226.700,— 1.300,— I f 222.040,10 12.000,— 210.040,10 15.911,— 4.000,— 2.636,1 19.392,1 104.299,1 67.214, 13.825, 10.621,1 38.S24, 2.000,— 18.815,— 140.308,— 66,217,— 13.640,— 11.792,— 42 340,— 595.000,- 8.000,— 25.400,— o. f 620.400,— 8.000,— Begroot bedrag. van 24 Febr. 1908 11 Mei 1908 12.000,— 3.000,— i 36.000,— 6.000,— f Begroot bedrag. Huren en retributiën Schoon bonden, opruimen, verlichting en ver warming, drinkwater, huishoudelijke be- noodigdheden en onkosten Diversen Verhoogd bij Raadsbesluit Artikel X. Uitkecringen aan de Gemeente. Voor gebruik van buizenleiding Voor het beheer der Gemeente mooging bij Raadsbesluit van 11 Mei 1908. Werkelijl bedrag. Artikel Vil. Renten. a[b. Van de leeningen c. Van het bedrag der vroegere Reserve. Transport orergebracbt op Artikel IV ten der Publieke Verlichting. Verlaging bij Raadsbesluit van 24 Febr. 1908 Af: overgebracht op Art. IV. Kosten der Publieke Verlichting Artikel IX. Afschrijvingen. Bestrating, rioleering, kaden, kanalen, enz. b. Gebouwen c. Fabrieksiurichtingen d. Stadsbuizennet e. Materieel der Publieke Verlichting. Installatiën bij Muntgasverbruikers. g. Gasmeters h. Gereedschappen, instrumenten, meubelen en diversen i. Oninbare posten k. Fabriek Trekvliet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 428