19 19 (OVER ARTT. XI EN XII DER LASTEN. VERANTWOORDING VAN ART VII DER 5 98 99 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. BATEN. Begroot bedrag. I j Begroot bedrag. Abt. I LASTEN. XI. I f 418.155,66 562.042,70 s i f Verlaagd bij Raadsbesluit 1908 57.055,66 341.089,56 s f 163.1 504.987,04 s f f XII. f „IS/.! 1.340.320,20 f 1.527.692,60 f 2.032.679,645 Zie Specificatie van Artikel XI op pag. 100. 418.155,66 33.000,— Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. Beschikbaar gebleven crediet. 117.387,04 s 12.500,— 14.000,— I 57.055,66 12.395,23 558.241,71 357.000,— 510.000,— BescH gebU cre| f 2.032.679,645 f 675.628,75 s 300.000,— 300.000,— I 405.781,01 t van 11 Mei 1908 (overdracht op Artikel XII) 675.628,75 s 357.000,— 12.500,— 510.000,— 26.395,23 1 1.681.409.76 s f 351.269,88 33.000,— Aanleg en Uitbreiding. Oorspronkelijk begroot op. Verhoogd bij Raadsbesluit van 6 Mei 1907 (onverwerkt van 1906). i 10 Mei 1907 11 Mei 1908 f 1.681.409,76s If 351.1 I Stichting tweede Gasfabriek. Nieuw Artikel, toegevoegd bij Raadsbesluit van 4 Maart 1907 Verhoogd bij Raadsbesluit van Buitengewone ontvangsten. Oorspronkelijk begroot op. Verhoogd bij Raadsbesluit van 4 Maart 1907 6 Mei 1907 (onverwerkt van 1906)j 3 Juni 1907 i 10 1907 I 16 Aug. 1907 11 Mei J 908 Verwerkt de in kas zijnde gelden van onverwerkt 1906 Opgenomen 20 Aug. 1907 15 Nov. 1907 3 Juli 6 Mei 1907 (onverwerkt van 1906) 3 Juni 1907 26 Augustus 1907 11 Mei 1908 (overname van Artikel XI) 11 Mei 1908 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 429