42 f 1.250.972.37') t Men meent te moeten stellen, dat daarvan als oninbaar zal worden afge schreven, met inbegrip der op reclame verleënde afschrijvingen, plm. zoodat het zuiver bedrag ongeveer zal zij u De hondenbelasting bracht op zoodat de opbrengst der directe belas tingen nagenoeg zal bedragen De totale opbrengst van het vergunningsrecht krach tens de Drankwet bedroeg in 1907 in 1906 in 1905 in 1904 in 1903 in 1902 in 1901 in 1900 in 1899 in 1898 in 1897 in 189G in 1895 in 1894 in 1893 in 1892 in 1891 in 1890 in 1889 in 1888 in 1887 in 1886 in 1885 Een overzicht der opbrengst van den Hoofdelijken Omslag over de jaren 1903 tot en met 1907 is opge nomen onder de bijlagen van dit verslag als no. 10. Wij laten hier volgen een staat der gemeentescliiilden. {Zie pag. 4445). f 60.284,37 - 59.246.853 - 60.623,30 - 61.581,25 - 61.903,125 - 62.145,31 5 - 66.678,123 - 65.890,625 - 66.434,37 5 - 66.518,75 - 65.793,75 - 64.206,25 - 64.371,875 - 62.378,37 5 - 61.760,— - 62.415.— - 61.671,87 5 - 61.466,25 - 59.185, - 58.728.125 - 57.097,50 - 56.184.585 - 54.545,82 f 70.000,— f 1.236.248.37 14.724,— De raming hiervoor op de begrooting voor 1907 was f 1.187.000.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 43