19 UITBREIDING 1907. f- 100 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. I Begroot bedrag. f 37.000,— fabriek en verruiming der canalisatie. 132.000,— f 57.055,66 418.155,66 f 562.042,70 I f Verlaagd bij Raadsbesluit 341.089.5 169.000,— 7.100,— 70.000,— 85.000,— 9- h. Verhoogd bij Raadsbesluit 6 Mei 1907 (onverwerkt 10 Juni 1907'. 11 Mei 1908 6.500,— 23.500,— 9.777,9 27.597.8 136.142,9 5.939,3 76.679.3 84.952.3 Let ter. a. b. c. d. e. t van 11 Mei 1908 (overdracht op Art. Xll) 57.055,66 j van van 1906) Materieel der Publieke Verlichting I Diensthuizen Gasmeters Toestellen, gereedschappen, instrumen ten, enz Installation bij muntgasverbruikers Rente van het leeningsbedrag der Tweede FabriekI Canalisatie in nieuwe straten en wegen. Uitbreiding en verbetering der bestaande I f 504.987,04 5 f Werkelijkj bedrag. I 117.387,045 j 12.500,— I 14.000,- I Artikel XI. Aanleg en Uitbreiding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 430