19 IN 11 0 U D. IV. 52 64—65 VII. 64-65 II. III. Idem Trekvliet Bloedloogzoutfabricatie en -verkoop Loos- duinsche weg Exploitatie Gasmeters Exploitatie Muntgasmeters en Installation Onkosten Cokes-, Gruis- en Uitziftsellevering Loosduiilsche weg Onkosten Cokes-, Gruis- en Uitziftsellevering Trekvliet Opmerkingen van Burg, en Weth. naar aan leiding van de rekening der Gasfabrieken Droge en natte gaszuivering Loosduinsche weg 62—63 62—63 V. VI. 44 47 48 1 3 VI. VII. VIII. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 23 26 31 34 37 38 39 40 41 43 44 II. III. XVII. XVIII. Bijlage I. Lichtsterkte, calorisch effect en meer tech nische opgaven 56-57 58- 59 Beheer der fabrieken, enz Personeel Toestand der fabrieken, gebouwen en canali- satie Steenkolen, Gasolie en Benzol Gasproductie Cokes, Gruis en Uitziftsel Particuliere Verlichting Publieke Verlichting Gas verlies Gaslevering Koolteer Watergasteer en Solventolie Ammoniak water Cyaanzuivering en Cyanidenbereiding Gaszuivering Hoedanigheid van het gas en scheikundig onderzoek Gasmeters Drukking t 50 I. 60 - 61 IV. Bladz. IX. 13 19 Verslag. Hoofdstuk. I. Administratief Overzicht. No.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 431