19A 2 Personeel. III. f 700.— en 1000.- 1400.— 600.— 400.— 700- 800.— 600.— 200- 1 directeur 1 adjunct-directeur 1 ingenieur 1 adjunct ingenieur 1 opzichter-teekenaar 1 teekenaar 1 schrijver Administratie en bureaupersoneel. 1 administrateur-boekhouder. 1 kassier 2 2e klerken 2 schrijvers 2 geldophalers 1 magazijnmeester 1 portier 1 loopbediende Het personeel bestond op 31 December 1907 uit: Directie en Technisch Bureau: f 1800.- toen met 1 Augustus het oogenblik was aangebroken, dat deze verbruikers op het gemeentelijke kabelnet konden over geschakeld worden, daarmede met den grootsten spoed voort gang kon gemaakt worden. Daarvoor was het noodig van te voren zooveel mogelijk aansluitingen aan het kabelnet gereed te maken en meters te plaatsen. Deze werkzaamheden hadden in zooverre een bevredigend verloop, dat de laatste lichtverbruikers van Siemens en Halske op den 21en September door ons overgenomen waren, zoodat in het tijdsverloop van 7 weken de 250 lichtverbruikers van Siemens Halske zonder stoornis in hun stroomlevering door ons zijn overgenomen. Verder heeft ons bedrijf voor rekening der Gemeente Loosdui- nen het hoogspanningsgedeelte van het Loosduinsche kabelnet gelegd en 4 transformatorenzuilen in die Gemeente geplaatst. In de centrale werd een complete ijk-inrichting gemaakt voor het ijken der electriciteitsmeters. Deze werkzaamheden geschiedden alle in eigen beheer. 750.— 600.— 400.- Technische dienst. 1 hoofdopzichter van het kabelnet en schakelbord f 1600.— 1 opzichter van het kabelnet1000.— n VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. n n n n n jaarwedde. 6000 3500.— 2500.- 1400.- Met f 400.— vergoeding voor vrjje woning, vuur en jicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 434