19A 8 f 8.en IV. Machines. 850.— 850 850.— 700.— 700.— 750.— 1600.— 1200.- 15.—weeKi. 13.— id. 850.- 13.-week!. 12.— id. 12.- id. 6.- id. 10.— id. 1 opzichter bij de openbare verlichting 1 van de binnenleidingen 1 van de meters 1 bij het schakelbord 5 kabelmonteurs 1 accumulatorenmonteur 3 le schakelbordwachters 3 2e 1 metermonteur 1 opzichter-teekenaar 1 chef-machinist 2 le machinisten 5 2e 10 3e B 2 chefs van het ketelhuis 6 stokers 9 kolenrijders 24 werklieden 2 jongmaatjes 1 werk- en waschvrouw In de fabriek zijn opgesteld 5 machine-eenheden a 700 K.W. elk, waarvan 2 voor draaistroom, 2 voor gelijkstroom en een gecombineerde eenheid voor draaistroom en gelijkstroom, benevens een machine-eenheid van 1500 K.W., welke ook ingericht is voor draaistroom en gelijkstroom, welke eenheid gedurende den loop van dit jaar opgesteld en in December 1907 in bedrijf kon genomen worden. In het ketelhuis is de ketelinstallatie uitgebreid met 2 pijpketels uit de fabriek van Babcock en Wilcox, ieder van 292 M2. verwarmend oppervlak. De uitbreiding van het schakelbord, in verband met de nieuw opgestelde machine-eenheid, alsmede het leggen der verbindingsleidingen voor de nieuwe dynamo’s, geschiedde in eigen beheer. Belangrijke onderhoudswerken kwamen niet voor. Benige kleinere reparaties geschiedden voor rekening der A- E. G., als behoorende tot de onderhoudsverplichtingen 'Tan dezen leverancier. Met de directie der H. T. M. ontstond een verschil van gevoe len over de wijze, waarop deze directie meende haar boven- grondsch trolleynet in secties te moeten verdeden. Op het onderhoud der automaten van het schakelbord heeft deze scha- VEBSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF n r n M n jaarwedde. f 1000.— 1000.— 1000.— 1000.— Met f 400.— vergoeding voor vrije woning, vuur en licht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 435