19 A totaal 4915 B. Bedrijf in het jaar 1906 1907 totaal 3.465.276 6.346.130 afgeleverd werden dus totaal 3.273.259 5.926.040 192.017 420.090 totaal 3.465.276 6.346.130 1906 Het verlies in kabelnet en trans formatoren bedroeg 115.180 413.082 1.429.642 240.444 160.658 3.567.034 1452 335 51 1838 2.485.612 979.664 1907 37 42 f 2.298.000 119.470 224.495 105.025 4.7 1 Januari I 1906 3.567.034 2.779096 1 Januari 1907 1908 43 57 3778 1027 110 1906 17 18 81.053 319.845 327.693 43.377 15 679 2.485.612 I 1 Januari 1908 Hiervan kwamen op eigen verbruik in de fabriek motoren in de fabriek licht bij particulieren kracht bij particulieren straatverlichting tramstroom Er werden geproduceerd: gelijkstroom-eenheden draaistroom-eenheden Aangesteld waren op 1 Januari: beambten werklieden C. Financieele uit komsten. Aanlegkosten op 31 Dec. (afge rond) Bedrijfskosten Ontvangsten Bedrijfso verschot in °/o der aanlegkosten 2.735.500 185.350 485.440 300.090 11.- Op het kabelnet aangesloten voor licht in K.W voor kracht in K.W. voor straatverlichting in K.W. 1 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. 1907

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 439