I 19A 19A 20 21 DEBET. CREDIT. f f j 84.985,99 f 8.018.207,47 F' 5.1 59.0 1.7 652 56.! 170.4- 559.2? 804.51 12.64 615.46 149.11 7O.d 62.7Q 110.51 2.467.326,45 81.248,22 100.461,23 426,14 83,33 42,34 267.755,32 15.000,— 11.7! 32.84 2.7| Terreinen Gebouwen Ketels, machines en electrische inrichtingen Gereedschappen Meubilair en kantoorgereedschap Kabelnet Transformatoren Huisaansluitingen Meters Magazijn Steenkolen voorraad Gem. ’s-Gravenhage wegens openbare verlichting I Haagsche Tramweg-Maatschappij Debiteuren id. id. wegens stroomverbruik meterhuur Brandassurantie, gereserveerd Onkosten, id. Onderhoud, id. Rente nog te ontvangen Gemeente-ontvanger Kassa Kosten van voorbereiding Disagio op geldleeningen Rente bij het aanlegkapitaal bijgeschreven Uitkeering aan Siemens Halske A. G. eente 's-Gravenhage iteuren e, nog te betalen wedden, id. lidsloonen, id. Eten, gereserveerd indere ontvangsten, gereserveerd rve dubieuse debiteuren Mjvingen eering aan de Gemeente bwinstf 96.322,95 teeds uitgekeerd aan de Gemeente 11.336,96 f 3.018 2 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. g- BALAI tCEMBER 1907. n W n n n r n n r n n n M n r n r> n n n Overzicht van de kosten van aanleg, uitbreiding, afschrijvingen i 1.4 1.1 151.S 6.54 662,50 215,95 48.2 ^‘•atie in het VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 446