19A 19A r 22 23 h. FINANCIEEL OVERZICHT OVER HET JAAR 1907. BATEN. I I VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. AARD DER BATEN. AARD DER BATEN. f 50.000, f 100.000, f 50.000, 18.000, 18.000, n uit stroom- 51.587,44 I. 51.587,44 f 1.678,23 f 14.458.23 f 12.780,— a. Openbare verlichting f 50.000,— f 169.587,44 36.290,174 210.000,— 135.634 ,84 80.000, f 10.611 23.387,36 34.000, krachttarief f 146.913,52* f 173.603,24' i f 10.611 f 499.770,604 Meer dan begroot is f 22.673,91» i Buitengewone ontvangsten: seldleening Meer dan begroot is f 108.590,60’’ f 310.000,- I II. f f i f 8.002,05’ 1.750,- f Meer dan begroot is f 8.002,05’ 007,06’ i 4 557,06’ f 3.750,— f 318,95* 4.318,95’ f 40.281,39 13 f f 41.407,41 49,170,01 f 54.615,81* ó.l Minder dan begroot is 1 77 1907 4.000,— i 200, Openbare electrische ver lichting: 1.500, 250, 12,60 40.281.39 i Meer dan begroot is. Minder d i begroot Meer dan begroot is 1907 1907 3.437.80 4.56425’ 246.290,17’ 215.634,84*) ‘I 3) Ontvangsten uit het onver- i werkt gebleven gedeelte van het aanlegkapitaal a. uitbreiding uitkeering aan Siemens Halske r. Rente van 1 Januari tot 1 Juli 1907 f *1. 6 I Begroot op I Andere ontvangsten 1 a. Meterhuur i 5. Bijzondere ontvangsten f 119.587,44 22.673,916 1907 met f 50.000,—. 185.000,-. 125.000,-. f i Minder dan begroot is. f 336.780,— l)r 54.400,- I f 391.180,- Memorie. S) f 185.000,- 3) 125.000,- f 310.000,- 27.500, 1.500- af minder geraamd volgens begroeting I Werkelijke baten. Ontvangsten levering. Werkelijke I baten. 4.937,80“)f 4.814,25* 9.752,05* f 7.950,— 17.665,31’ 27.500,— 1.500,— Begroot op f 96.918,52’ O 50.000,— b. Haagsche Tramweg-Maat- schapptf c. particulieren volgens licht- tarief d. particulieren volgens h Artikel I verhoogd by Raadsbesluit van 13 Januari 1908 met f 54.400,- JII 1<W 17WA81 77 77 f> Hl na aftrek van f 41,04 reserve voor 77 77 77 77 1,30 w Artikel IV verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Mei V 27 Mei 7, V 21 October 1907 III. a. koolstaven en gloeilampen b. kosten van opzicht, onder houd en bediening c. ziekengeld en uitkeering Ongevallenwet d. installatie i 25 Maart 11 Nov. 13 Januari 1908 dubieus. 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 447