19A 19A 1 25 24 LASTEN. RECAPITULATIE <1 rv 125-ooo— I 1 VERSLAG GEM. ELECTRTSCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. AARD DER LASTEN. Begroot op AARD DER LASTEN. Begroot op I. f f 93.365,90 1 e. Onvoorziene uitgaven f 1.3M f 10.000, restant f 10.000, restant f 1.9871 L Uitbreiding f 375.767,65* II. f 2.433 restant f 34.232,34* f 44.511,01 3.75M f 44.511.01 restant f 10.90U ÜTEX. LASTEN. ’-4 f I f 474,54 1.000,— III. f f 31.764,80’ restant f f 11.524,43 i f 2.024,43 I Onderhoud IV. 49.170.01 restant f U’l 40.170,01 VI. ver- 10.400, 7, VII. 807,06’ f 4.557,06’ f 3.750,- f 266.028,77 318,95» f 4.000,— f 200,— fl.038.2HO.11 40.281,39 J 40.281,39 f 41.407.41 f f 4'...I7<-.O1 f 138.155,29’ f 5.U’ restant van Uitkeering aan Siemens VI. f 10.400,- f 18.000, Halske A. G. restant 41.882,34’ f 96.322.95 >1 ff ff Van het saldo ad: i 988.24* 97,88 j f 7.6« f 7.60« 169.587,44 310.000,— Meer dan begroot is Minder j begroot i I. II. i Werkelijke lasten. Meer dan begroot is n 5“^6ÏÏJ5 T Mei v, 21 October f i 3)” 9.500.— 8.500±— f 13.000,— b 21 3i tikel V V V 300,— 1.000 IX IX I i f325 767,65* Verwisselen van meters III. IV. V f 21.252,— verhoogd bij Raadsbesluit W ff n I 53,89 I 1.964,55* f 154.994,60* 4.318,95’ i 12,60 I 1) Artikel 2) 3) 4) 5) 6) d. drukwerk, bureau- en teekenbehoeften belastingen en recognitiën f. brandassurantie (f diverse onkosten 375.767.65» 138405.29* f 1.038.280,11 I f 46.020,31 101.706,01 1 5.249,84 f 499.770,60» 9.752,05» VIII. i IX. I 1.894,90 1.752,37 1.606,38 3.166,67» f 31.764,80» f 48.504,— 57.195.- 9.000,— 154.994,60’ 474,51 11.524,43 7.950,— 17.665,31» 27.500,- 1.500,- I 47.700,-. 1908 3.500,-- 1907 „17.66a,31». u 1907 13 Januari 1908 j Werkelijke I lasten. f 50.000, 235.000, f 410.000,— f 95.319,14 i 155.709,63 15.000,— 93.365,90 f 268.884,51 i' Minder dan j begroot is keering aan de Gemeente Onvoorziene uitgaven Uitbreiding Saldo over te brengen op dienst 1908: onverwerkt saldo Art. VI. Uitkee ring aan Sie mens Halske A. Gf 7.600,— Art. IX. Uitbrei ding .„84.282,34* Af te dragen ann de Ge- meentep i f 2.855,74 f 93,365,90 Ontvangsten uit stroom- le vering Andere ontvangsten Openbare electrische ver lichting Ontvangsten uit het onver werkt gebleven gedeelte van het, aanlegkapitaal buitengewone ontvangsten. 1.000,— 2.500,— f 118.199,— 2) 47.700,— f 165.899, 3.000,— I 1-000,- 1.500— yiOOf— I f 30.552.— 3.200,— f 33.752,— I iicnung Uitkeering aan Siemens Halske A. GI. Rente, afschrijving en uit- i f - ‘0 f 54.615,31" I Rente, afschrijving en uit keering aan de Gemeente rente b. afschrijving c. uitkeering aan de Gemeente j f 22.240.24* f 397,88 1 I 706.35* I f 98.174,88 62.343,73 15.000,— f 175.518,61" f266.028?77 <10 oce ru-> Openbare electrische lichting a. koolstoven en gloeilampen b. kosten van opzicht, onder- houd en bediening. c. ziekengeld en uitkeering ongevallenwet I d. installatiei Artikel VII verhoogd by Raadsbesluit van 24 Februari 1908 met f 93.365.90. IY n 27 Mei 1907 n 235.000.—. 21 October 1907 125.000,—. van 13 Januari 1908 met f 3.200, 13 1908 »«.700,— 13 1908 3-500,— 25 Maart 1907 11 Nov. 1907 27-500’-- 1.500,— Kosten van stroomopwek king: a. jaarwedden en loonen b. kolen c. olie, poetsmateriaal, enz. d zwavelzuur en gedistilleerd water e. diversen 752,37 106,38 666,67* f 2.855,74 restant f 2.856,74 Algemeene onkosten a. jaarwedden b. ziekengelden c. ongevallenverzekering Algemeene onkosten Kosten van stroomopwek kin$ Verwisselen van meters Onderhoud Openbare electrische ver lichting - Halske A. G.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 448