s F r r 75^ 19A 19A I 27 f f 11 882,05s L 26 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. tig. afschrijvingen en onderhoud. i. OVERZICHT van de kosten van A F S C H R IJ VING E N Bedrag Bedrag op Onderhoud HOOFD VAN BOEKING. 31 Deceml 1 Januari 1907. 1907. over 1907. f 10.740,90s/ f 22206,87 n n n 151 18 5 n II ■n 500,87 n 882,05s n n n 61 n T> 51 n T> 151 51.587,44 i 51.587,44 151.963,73 100.376,29 L n n 112.045,69! 155.709,63 n n T> n n n n 1 Vermeerderd in 1907 met n n n n op 1 Jan. 1907. n r> n n n n n n n n n 7.85S.475 197,23 n n n n n n n n 170.421,80 537.045,28 H.025,695 511.604,405 115.512,955 27.484,685 24.835,18 1.617,905 103.856,94 33.603,065 - r> n n r> n 9.790,745 8.547,87s 4.714,86s 3.178,36s 1.210,28s 359,59 5.100,42 H.761,545 594.997,17 143.340,37 68.860,76 60.717,285 170.421,80 548.511,245 L 391.68 19,66 102.848.875 193.199,10 I 22.664,98 20.998.02 33.445.06 6.638.51 170. 559. 1! 611 11! 4,008,97 432,38s 1.000,- 596,14 475,83 65.271,635 56.985,85 34.047,35 4.635.21 1.486.98 545,34 1 405.506 1.5B8.695 110,40 588,09 1.516,775 574,665 1,55 1.583,65 371,555 23,11 11,11 269,365 24,935 16,27 646,105 10.400.— 8.227,91 9.659,95s 1.813,20 1.679,84 2.341,15s 331.92s 43.984,19 5.941,755 9.000,— 2.363,325 6.046,535 5.775,65 1.374,23s 1.986,81s 133 240 22 21 37 I n 10.740,90s 46 964.715 I 25,— 29,07 1 4.154,91 21.460,14s 8.547,87s 4.714,86s 3.178,36s 1 210,28s 359,59 5.100,42 I 4.008,97 432,38s 1.000,- 00 I" - n CM I T) 42.750.31 37.868,92 43.811,49 48.437,975 -X> 30.980,16-5 n Bedrag op 31 Dec. 1907, na aftrek der afschrijving. 40.089.685 H 6.176,91 10.000,- 957.82 5.008,71 I- I n 8.227,91 9.659,95s L 1.813,20 1-679,84 I 2.341,15s 331.92s totaal op 31 Dec. 1907. I -10.400,- I f 2.297.758,14° 1/437.755,09s 147.204,085 L 46.862,08 L 17.566,46 l„ 3.781,65 117.871.60 45.405,235 L 17 289,765 I, 3.595.90 L 51.004,20 Terreinen Gebouwen Ketels, machines en electr. inrichtingen: Stoomketels Stoommachines Condensatie inrichting Economisers Buisleidingen .- Voedingsapparaten Dynamo’s en omvor mers Schakelbord Laboratorium Werkplaatsinrichting Accumulatorenbatt. Transport- en weeg- inrichtingen Water- en oliereiniger Bouwleiding A. E. G. Waschinrichting Gereedschappen Meubilair en kantoorge- reedschap Kabelnet Transformatoren Huisaansluitingen Meters Kosten van voorberei ding Disagio opgeldleeningen Rente by het aanleg- I kapitaal bijgeschreven Uitkeering aan Siemens I Halske 500,87 L 20.464,175|„ 20.464,17* 5.775,65 1.374,23s 1.986,81s 125.601,13 230.503,86 20.876,78 i 19.347.25 35,258,815 6.306,585 14,33 635,48 153,075 67,45 45.903,78 3.433,205 in n ri f 11.669,40L JIn \f 267.755,32 1/ 2.467.757,92 \f 11.524,43

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 449