20 BIJLAGEN. B. E. F. G. H. K. Verzuimen Personeel van het Openbaar Lager Onderwijs. L. l ai' Staat van het getal der op 15 Januari 1908 schoolgaande kinderen in de gemeente ’s-Gravenhage met uitzondering van hen, die uitsluitend de herhalings- of avondscholen hebben bezocht, 1888 1908. Staat van het getal der op 15 Januari 1908 kosteloos schoolgaande kinderen in de gemeente ’s-Gravenhage met uitzondering van hen, die uitsluitend de herhalings- of avondscholen hebben bezocht, 1888—1908. Staat van het getal leerlingen, die over 1907 de dag scholen in de gemeente ’s-Gravenhage hebben bezocht. Algemeene tabel der lagere scholen, enz. in de gemeente ’s-Gravenhage. Staat van het getal leerlingen, die over 1907 de her halingsscholen in de gemeente ’s-Gravenhage hebben bezocht. A. Algemeene tabel der herhalingsscholen. Staat van het getal leerlingen, verdeeld naar hunnen leeftijd, die op 15 October 1907 de dagscholen in de gemeente ’s-Gravenhage hebben bezocht. Overzicht van den loop der bevolking aan de openbare lagere scholen in de gemeente ’s-Gravenhage van Decem ber 1906 tot December 1907. Staat, vermeldende de dagen, op welke handwerk- onderwijs aan de openbare lagere scholen in de gemeente ’s-Gravenhage wordt gegeven. Verslag der Gemeentelijke bewaarscholen. II. I. J I Letter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 451