20 14946 14917 97,10 355 511 2,90 Openbaar Onderwijs. II. Besluiten, het onderwijs betreffende. 1. 11 Maart. 1 5 Augustus. 7 Januari. 14 Januari. 21 Januari. 4 Maart. 25 Maart. 3 Juni. 13018 13463 13608 14099 14478 14591 12728 13175 13294 13777 14125 14406 13440 13588 1 13873 14707 13843 13722 13990 14508 825 259 382 409 94,37 97,34 96,55 95,42 5,63 2.46 3,45 4,58 712 413 579 930 1902 1903 1904 1905 1906 1907 Uitbreiding Openbare Burgerschool Alexanderplein) Bouw houten hulpschool Van Ostadestraat. Goedkd ring bouwplan dubbele school Wouwermanstra Verbouwing Burgerschool Kon. Emmakade. Inrichting cursus Fiansche taal ter vergemakkelyki van den overgang van on- en minvermogende le lingen der le en 2e klasse scholen naar Burgerschol Wijziging Verordening betreffende de heffing van 1 schoolgeld op de O. L. S. (No. 18 van 19061. Aankoop grond voor schoolbouw aan straat in 1 verlengde van de W. de Zwygerlaan. Verbouwing school Kortenbosch. Bouw van een ouderwijzersvertrek in de school aan N. Haven. Vergrooting der school aan de Zusterstraat, 6 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Percentsgewijze M. M. V. M. V. ONDERWERPEN. Datum der besluiten. van dezen genoten onderwijs op de scholen m deze gemeente. on genoten dus geen onderwas op de scholen in deze gemeente. genoten genoten ge ouderwijs op onderwas scholen in deze scholen ind gemeente. gemeend Aantal kinderen jU in deze gemeente op 31 December l>oven 7 jaar en beneden 13 jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 455