i 1 1 I I 1 i F n I I f l I -O I ii ïi F' gs o - liï 11 l 1 I i l i f l-ïSïifi r= I B f 11 i I I 1! 7 5! Pi! ihl I I f 1 .1 I ■P i Ii 1 i 4ó 44 ■ikwet (Staatsblad 1904, n°. 235). 0 I’ G A V E N. bedoeld in art. i f 1 3 s I s S l 5 c 'z z S s 1 f ié - 1 I z s i i ?- - l 3Ï 2 5 g i - U i lï I 3' I i 4 - ¥'J 3 N i 'i - i i i 3 r l la Vervallen ingi Verleend voor Ü3 2S Z X 34 :15 37 38 40 33 3i 39 30 31 1 32 28 29 21 2<i 20 17 15 10 14 13 12 11 10 9 4 3 1 497 75 164 1 12 2 3 6 2 10 19 19 2 6 2) hieronder zijn 1 logeinentsvcrgun'.! o|-’ zonden* vergunningen. 4) 2 bygekomen. door grensregeling met Voorburg. I I, hieronder zijn 6 bijzondere vergunningen. e Bi e e nies h ii I il p n. Staat AANLEIDING TOT EN DOEL VAN DE GELDLEEN ING. 132.5* van 1.250.000 4.000.000 1907 1907 O verge* schreven 11 ente ten honderd. waar op krachtens 3 1.700.000 550.000 1.800.000 250.000 5.51 >0.000 1889 94 1894/97 1 897 I 899 1902 1905 1905 1905 1906 7 ■i Op 31 December 1907 geldend maximum aantal der vergunningen. 1873 1 s75 1875 76 1876 1886 29 2.715.000. 2.763.000. - 1.038.000.— Z S •laar waarin zij is aangegaan. 1.250.000.— I 4.000.000.— 1 31 4 23.17 8 y.i i; 425.000.— 173.000.— 154.000.— 117.000.- 3.730.000. - C; ■-) 6 17 l-IO.I"’' 105.01»; i;.i'> 1.311 210.00# g 4.925.000.— 3,980.000.— i 3.000.000.— 482.000.— 25.000.— I 6.000.000.— I I 21 1 ü- 31 120 Hl!' 9.5.'.«< 83.61'1 31.41' f s S f l z l I 1 3.’ 3' 3 t 2 y S i CJ S Oorspronkelijk bedrag van elke schuld. Totaal f 40.700.000 Dc verdere uitgifte krach* tens_ art. 55, 1ste lid. 1^- en voor aanleg in 1907. t krachtens art. i A A N T A I. Verleend 'de hier bedoelde in kolom 1—5).I Beur aanleg oor aanleg Idsvoren. vergunningen zijn reeds vermeld 1 Bedrag van elke schuld op 31 December 1907. Aantal inrich tingen, waar op 31 Decemberl907 krachtens verlof geschiedt “e 5.000.000 4.000.000 3.000.000 500.000 50.000 gedeelte v. 6.000.000 f 10.000.000») buitengewone werken, waaronder uitbreiding van de gasfabriek, buitengewone werken. op een ander persoon e 5 art. 26, c 1st<> lid. -■ 4? 3! 3Ï 3J. '2 45 8 68 25 590 394 60.284.37 7 8 V ERG U N N 1 X G E X I X 1 9 0 7. Ingetrokken h “-g i I 7 Totaal ƒ34.777.000- van deze leeniug is gestaakt. r -S z s - y-7 5 I 4! ><>r aanleg van de duinwaterleiding en andere buitengewone werken. »>r overneming der gasfabriek aan de Lijnbaan en voor bouw eener nieuwe fabriek. «>r voltooiing van de gasfabriek en voor aanleg van buitengewone werken. >or aanleg van riolen te Seheveningen en andere buitengewone werken. nor aflossing van de in 1877, 1S79 80 en 18S4 aangegane, geldleeningen I ersehiilende buitengewone werken, uitgetrokken op de begroetingen voor 1 885 e,n 1886. [<>or aanleg van 1 1 1 'v van 5 Bedrag dern van elkes-1 over l'l,! :al inrichtingen. S december lt«)7 k v rgunning sterke drank iet klein werd verkocht. Z. ■Isvoren. ^Isvoreu. aanleg van bet ele.etrisch tramwegnct. aankoop van grond voor de tweede gasfabriek, asphaltecring van de Prinscstraat, enz. aanleg van buitengewone werken. 21.81^B"nr !lanl°g van het electriseh tramwegnet. buitengewone werken. Aantal ver- Aantal loven in 1907 verloven verleend voor den verkoop, Cl E/ï Ë5 550 286 18 19 3.000.000 3.000.000 'gedeelte v. 1.100.000 ƒ3.000.0011 *l

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 45