46 HOOFDSTUK V. t' Gemeenteëigendonunen, -werken en -inrichtingen. A Eigendommen niet bestemd voor den p u b 1 i e k e n dienst. Schouwburg. In den Z.W. muur van het vertrek der regie, gren zende aan den tuin achter het perceel Korte Voorhout No. 1, werd een raam geplaatst, ten einde licht en lucht in dit vertrek te geven. Een fonteinbak met kolk, onder bovengenoemd ver trek, werd weggebroken en de aansluiting daarvan op het riool dichtgemetseld. In den rookfoyer werd aan de N.O. zijde een raam geplaatst. Een muur met heining in den tuin van het perceel Korte Voorhout No. 1. werd weggebroken met het oog op de veiligheid bij brand in den Schouwburg. De ramen van de vertrekken in het sousterrain werden van diefijzers voorzien. Op het tooneel en op verschillende plaatsen in het gebouw werden nieuwe gedeelten vloer aangebracht. Een gedeelte zinkbedekking van de tooneelkap en gedeelten pannenbedekking op verschillende plaatsen van het gebouw’ werden vernieuwd. De grond onder eenige loges der baignoires, waarin over stank werd geklaagd, werd ontgraven en weg gevoerd. De geheele electrisch-lichtinstallatie werd verbeterd. Bank van Leening met hulpbanken. In de woning van den Directeur werd de gootsteen in de keuken door een grooteren vervangen, het privaat op de verdieping verbeterd en een dekvloer in de voorkamer op de 2de verdieping aangebracht. In de Hoofdbank w’erd een bergplaats als bureau c. a. tot het beleenen van effecten ingericht. Rijschool en woning. Een gedeelte open plaats voor den grooten paarden stal werd bestraat. I.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 46