20 27 verslag lager onderwijs. j Wat betreft de verandering in inrichting en samenstelling en de werkzaamheid der Commissie naar buiten, kan het volgende worden vermeld Nadat in de openbare Vergadering van den Gemeenteraad °P den 8sten April 1907 eene nieuwe „Verordening, regelende de samenstelling en inrichting van de Plaatselijke Commissie Tot leden der Commissie werden achtereenvolgens benoemd de heeren: Dr. A. Tückermann, Dr. J. J. Pigeaud en I. van der Meer (Raadsbesluit 28 Januari), A. v. Rij, H. F. Eckmann, Dr. J. C. Eringaard, H. D. H. Bosboom, A. S. van Oldenborgh en J. H. G. Roel (Raadsbesluit 25 Februari), de dames: mevr. S. E. N. van den Bergh, geb. van Limburg Brouwer, mevr. M. C. F. Baart de la Faille, geb. Bachiene, mevr. A. W. D. C. Bergansius, geb. van Gorkum, mevr. M. C. Dudok van Heel, geb. Wesseling, mevr. S. Vlamingh Kiebert, geb. de Wilde, mevr. C. Japikse, geb. Japikse, mej. C. M. Scholl van Egmond, mej. R. I. H. Vrancken, mej. G. J. M. Vrancken, mej. A. M. Mirandolle, mej. S. H. Croiset, Jonkvr. W. van Panthaleon Baronesse van Eek, mej. M. A. L. van Hettinga Tromp, mej. C. E. M. Brouwer Huisinga, mej. M. van der Niepoort, de heerenJ. H. van de Roer, H. A. A. van Leusden, J. C. van Pijlen, W. Alblas, N. J. Appelman, C. J. Berkel, Dr. M. J. Bouvin, Dr. L. Th. van Kleef, M. van Vliet, H. E. Levert en G. W. von Stockhausen (Raadsbesluit 27 Mei), J. Nan ning, F. J. Stam en P. A. M. Boele van Hensbroek (Raadsbesluit 16 September), P. van der Esch en Prof. C. L. van der Bilt (Raadsbesluit 14 October), Ds. A. S. Carpentier Alting, Dr. H. Cannegieter, A. Schaafsma, J. F. deVogel, P. Tillema en mevr. T. van Rossem-Robbers (Raadsbesluit 25 November), J. Fillekes, J. D. Camerling Helmolt en Jhr. L. F. Teixeira de Mattos (Raadsbesluit 16 December). Bij de periodieke aftre ding op het einde van het jaar hadden zich niet herkiesbaar gesteld: mej. C. M. Scholl van Egmond en de heeren: H. D. H. Bosboom en A. S van Oldenborgh. Op 31 December 1907 was de Commissie voltallig. Het getal leden bedroeg toen 61, n.l. 15 vrouwelijke en 46 man nelijke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 476