I I I 47 1 de Nieuwstraat No. 4, waarin de en met 24 aan het Zieken en langs het door afbraak vrijge- Huggenspoort met de voormalige tolgaarderswoning en den bij behoorenden stal. De gootsteen in de keuken werd vernieuwd en witte wandtegels boven aanrecht en gootsteen aangebracht. IJouwmansivoning met aanhoorigheden „Essest-ein" te Voorburg. De houten vloer met binten boven den koestal en een luchtkoker op den zolder boven den koestal werden vernieuwd. Aan den hooiberg werden eenige herstellingen uitgevoerd. De perceelen Driehoekjes Nos. 1, la, 3 en 5 en de pereeelen Oude Molstraat Nos. 4, 6, 2, 2a en 2b werden afgebroken tot het vormen van een plein bij het Raadhuis. De huisjes Nos. 19 tot werden afgebroken, komen terrein aan de straatzijde werd een schutting geplaatst. Het gebouw aan voormalige bureelen der Bouwpolitie gevestigd waren, werd verhuurd. Met inbegrip van het gewone onderhoud (ook van de andere tot deze rubriek behoorende Gemeenteëigen- dommen enz.) vorderden de werken een uitgaaf van f 15.326,58s. Door de Gemeente werden verkocht: aan J. 0. J. Lippmann een perceel grond, gelegen aan den Ouden Schcveningschen weg kadaster sectie A K, no. 501, groot 2 aren, 13 centiaren, voor f 5325,— aan Mejuffrouw M. E. S. .1. van der Wens e.a. een perceel grond, gelegen aan den Ouden Scheveningschen weg, kadaster Sectie A. K., no. 505, groot 4 aren, 65 centiaren, voor f 11.625.— aan A. Pb. Kapteijn een perceel grond, gelegen op den hoek van den van Lennepweg en den Borweg, kadaster Sectie V, no. 2956, groot 14 aren, 45 centiaren, voor f37570—; aan J. J. Rietveld een perceel grond, gelegen aan de Zuidzijde van de ’s Gravezandelaan, op den hoek van de Rozen burgstraat, kadaster Sectie L, no. 8309,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 47