20 34 Openbare scholen-, aan het Lamgroen (2e kl.), de Wolmarans- straat (2e kl.), de van Ostadestraat (hulpschool 2e kl.). Herhalingsschool I)1 (j.) aan het Rijswijksche Plein (zomer en wintercursus). Sub-commissie voor de Zesde Afdeeling: I. van der Meer en H. A. A. van Leusden. Subcommissie voor de Vierde Afdeeling: J. C. van Pijlen en A. van Rij. Openbare scholenaan den Zwarteweg (2e kl.), de De Gheijn- straat (2e kl.) de Waalstraat (burgerschool). Herhalingsschool C1 (m.) aan den Zwarteweg (zomer- en wintercursus). Bijzondere scholen -, aan den Z.-O. Buitensingel (Moll-schooi der Ned. Herv. Gem. v. j. en m.), de Juliana van Stolberg- laan (sch. v. m.l, de Mariastraat (school der H. Vincentius- Vereeniging v. j.) Sub-commissie voor de Vijfde Afdeeling: Mr. S. K. D. M. van Lier en A. S. Carpentier Alting. Sub-commissie voor de Derde Afdeeling: J. G. L. Dückeren P. Tillema. Openbare scholen aan het Zieken (le kl.), van Damstraat (2e kl.), Vlietstraat (2e kl.), Amalia van Solmsstraat(burger school), Emmastraat (burgerschool). Herhalingsschool B (j.aan de van Damstraat (zomercursus). Bijzondere scholen: aan de Paulinastraat (school van het Willebrordus-Gesticht v. m.), de Adelheidstraat (v. j.'t Openbare scholen: aan het Rljsw(jksche Plein (2e kl.), de Nieuwe Haven (2e kl.), de Tullinghstraat (le kl.). Herhalingsschool C2 (m.) aan de Schelpkade (zomer- en wintercursus). Bijzondere scholenaan de Koningstraat (school van het Herv. Weesh.), van Ostadestraat (school met den Bijbel v.j. en m.i, van Ostadestraat 131133 (Willebrordusschool v. m.i. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 483