20 36 Openbare scholen: aan de Lijnbaan (2e kl.), de Kritzinger- straat (2e kl.), de Korte Lombardstraat (burgerschool). Herhalingsschool D2 im.) aan de Korte Lombardstraat 11 (zomer- en wintercursus). Bijzondere scholenaan de Warmoezierstraat (school van het R.-K. Weesh. v. j.), de Warmoezierstraat (id. v. m.), de Swee- linckstraat (sch. v. m.), de Van de Spiegelstraat (Groen van Prinstererschool v. j. en m.). Sub commissie voor de Twaalfde Afdeeling: J. H. G. Roel en Dr. L. Th. van Kleef. Sub-commissie voor de Dertiende Afdeeling: J. D. Camerling Helmolt en J. F. de Vogel, Openbare scholen: aan de Van Ravestejjnstraat (2e kl.), de Ferdinand Bolstraat (2e kl.), De Copernicusstraat (burger school),'de Hondiusstraat (burgerschool, hulpschool). Herhalingsschool B (j.) aan de Hoefkade 101 (zomercursus). Bijzondere. scholen: aan de Brouwersgracht (school v. d. H. Aloysius v. m.), de Raamstraat (sch. v. j. en m.), de Laan (v. j.). Sub commissie voor de Tiende Afdeeling: W. L. Megelink en Dr. H. Cannegieter. Sub commissie voor de Elfde Afdeeling: J. C. Jansen en W. van Gelder. Openbare scholen: aan de Zusterstraat (2e kl)., de Pretorius- straat (2e kl.), de van Merlenstraat (burgerschool). Herhalingsschool O2 (m.) aan de Zusterstraat (zomer- en wintercursus). Bijzondere scholenaan de De Perponcherstraat (christelijke sch. v. m.), de Breedstraat (school van het Willebrordusge- sticht v. m.), den Loosduinschen Weg (school der stichting Schietbaan—Hovius v. j.), den Loosduinschen Weg (id. v. m.i- VERSLAG LAGER ONDERKUS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 485