20 37 Sub-commissie voor de Vijftiende Afdeeling:.P. Goedhart en H. F. Eckmann. Openbare scholen: aan de Bleekerslaan (2e kl.), de Korte Lombardstraat (2e kl.), de Korte Lombardstraat (burgersch-.). Herhalingsschool C2 (m.) aan de Korte Lombardstraat 4 (zomer- en wintercursus). Bijzondere scholen: aan het Westeinde (Vereeniging H. Vin- centius, kostelooze sch. v. j.), id. (Ie burgersch.), id. (2e burgersch.), aan de Bothastraat (sch. v. j. en m.). Openbare scholen aan de Stortenbekerstraat (2e kl.), de Van Hoornbeekstraat (burgerschool), de Teniersstraat (school E.), Bijzondere scholen: aan het Westeinde (school der Ned. Herv. Diaconie), de Nobelstraat. ("Prins Willemschool id.), de Prinse- gracht (Keucheniusschool met den Bijbel). Openbare scholenaan het Kortenbosch (2e kl.), de Bakker straat (le kl.), de Koningin Emmakade (burgerschool). Herhalingsschool D' (j.) aan de Achterraam straat (zomer en wintercursus). Bijzondere scholen: aan de Oude Molstraat (school van het Willebrordusgesticht v. m.), de Oude Molstraat (sch. v. m.), de Molenstraat (sch. v. j.). Subcommissie voor de Zestiende Afdeeling: Dr. J. C. Erin- gaard en M. van Vliet. Sub-commissie voor de Veertiende Afdeeling: Dr. H. Blink en Mr. L. N. Roodenburg. Openbare scholenaan de Ter westen straat (2e kl.), de Sirtema- straat (le kl.), het Alexanderplein (burgerschool). Herhalingsschool O1 (j.) aan de Sirtemastraat (wintercursus), Bijzondere scholen: aan de De Ruyterstraat (school van de afdeeling der Maatü tot Nut van het Algemeen, v. j.), de Sweelinckstraat (sch. v. m.), de Laan van Meerder voort (3 j. voorbereidende cursus der Midd. school voor Handel en Administratie, Dir. F. Tymstra), de Valkenboschlaan (v. m.) VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 486