20 38 Sub-commissie voor de Negentiende Afdeeling: Prof. C. L. Van der Bilt en P. A. M. Boele van Hensbroek. Sub commissie voor de Achttiende AfdeelingJ. Nanning en A. Schaafsma. Sub-commissie voor de Zeventiende Afdeeling'. G. W. von Stockhausen en P. van der Esch. Openbare scholenaan de Keizerstraat Scheveningen (2e kl.), de Badhuiskade id. (2e kl.), de Neptunusstraat id. (burgersch.j Herhalingsschool O* en D1 (j.) aan de Badhuiskade. (Zomer en wintercursus). Bijzondere scholenaan den Scheveningschen weg, Scheve ningen, (school v. m. van het R.-K. gesticht „de Voorzienig heid), aan de Gondelstraat id. (v. j. en m.), de Kerklaan id. (R.-K. Parochiale school), de Van Diemenstraat (v. j. en m.). Sub-commissie voor de Twintigste Afdeeling: H. E. Levert en Jhr. L. F. Teixeira de Mattos. Openbare scholenaan de Rotterdamschestraat, Scheveningen (2e kl.), de De Vliegerstraat (le kl.), de Van Swindenstraat (burgerschool). Herhalingschool C (j. aan de De Vliegerstraat wintercursus). Bijzondere scholen aan de Van Speijkstraat (v. m.), de Da Costastraat (school der Vincentius-Vereeniging v. j.), de Beek- laan (v. m.i. Openbare scholenaan de Duinstraat, zuidzijde Scheveningen, (2e kl.), de Duinstraat noordzijde id, (2e kl.), de Messstraat id. (le kl.), Openbare scholen aan de Hemsterhuisstraat 12e kl.), Rogge veenstraat de kl.), de N.-W. Buitensingel (burgerschool Herhalingsschool D1 (j.) aan de Hemsterhuisstraat (winter cursus). Bijzondere scholenaan de Prins Hendrikstraat Mariaschool v. m.), de Groot-Hertoginnelaan (v. j.), de Conradkade (v. j. en m.i, de Hollanderstraat (v. m.). "T”’- VERSLAG LAGER ONDERWIJS. I.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 487