20 39 De Sub commissie voor het Handwerkonderwi/js bestaat uit de Leden Dr. J. G. M. Mastboom, Dr. J. de Groot, Dr. J. J. Pigeaud, Dr. A. Tückermann, Prof. C. L. van der Bilt, J. F. de Vogel, Jhr. L. F. Teixeira de Mattos. De Sub-Commissie voor de Paedagogiek bij het Handwerk- onderwijs bestaat uit de Leden De Hygiënisch-Technische Sub-Commissie bestaat uit de Leden Herhalingsschool C2 en D2(m.) aan de Duinstraat Zuidzijde. iZomer- en wintercursus). Bijzondere scholenaan de Heemraadstraat Scheveningen, (school van de Vereeiiiging voor Gereformeerd onderwijs), aan het Willem Beukelszoonplein id. (de Savornin Lohman- school v. j. en m.) aan het Stadhoudersplein id. (,v. j.), aan de Hehnstraat id. (v. j. en m.). S. E. N. van der Bergh, geb. van Limburg Brouwer, M. C. F. Baart de la Faille, geb. Bachiene. A. W. D. C. Bergansius, geb. van Gorkum, IM. C. Dudok van Heel, geb. Wesseling, S. Vlamingh Kiebert, geb. de Wilde, T. van Rossem, geb. Robbers, R. I. H. Vrancken, G. J. M. Vrancken, A. M. Miran- dolle, S. Hermina Croiset, Jonkvr. W. van Panthaleon baronesse van Eek, M. A. L. van Hettinga Tromp, C. Japikse, geb. Japikse, O. E. M. Brouwer Huisinga, M. van der Niepoort. Mevr. S. E. N. van den Bergh van Limburg Brouwer, Mej. R. 1. H. Vrancken. Dr. C. Brakman, Mr. S. K. D. M. van Lier, Mevr. C. Japikse, geb. Japikse, Mej. S. Hermina Croiset. De Sub-Commissie voor het Handwerkonderwijs op de Herhalingsscholen bestaat uit de Leden VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 488