90 40 J. G. L. Dücker, Mr. L. N. Roodenburg en B. van der Esch. De Sub-Commissie voor de Methodiek bij het Handwerk- onderwijs bestaat uit de Leden VoorzitterMr. J. H. Bergsma. Onder- VoorzitterJ. C. Jansen. Secretaris-PenningmeesterB- van der Esch. Door de herhaalde uittreding der oude en de dientengevolge voortdurende aanvulling met nieuwe leden leed natuurlijk de gewenschte stabiliteit van het schoolbezoek in niet geringe mate. In dit opzicht moge het nieuwe jaar het tegenbeeld van het oude zijn! Alvorens het Jaarverslag te eindigen, wenscht de Commissie openlijk nog een woord van dank te richten tot den afge treden Wethouder van Onderwijs, Dr. J. Th. Mouton, voor de groote belangstelling in de zaken van het Onderwijs in het algemeen en in de bijeenkomsten der Commissie in ’t bijzonder door hem betoond. De Sub-Commissie voor de Redactie van het Jaarverslag bestaat uit de Leden Mevr. C. Japikse, geb. Japikse, Mevr. M. C. F. Baart de la Faille, geb. Bachiene, Mej. A. M. Mirandolle. Mr. J. H. Bergsma, Voorzitter. B. van der Esch, Secretaris. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 489