STAAT GETAL LEERLINGEN, I 20 over 15)07 de dagscholen in de Gemeente ’s-Gravenhage hebben bezocht. Letter C. VAN HET DIE i J FT T

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 494