J I i I I 20 20 F tegen op totaal! occasioneel occasioneel occasioneel 7 I Al. j occasioneel 15 I 1 ff K. -s p gr t I r 216.217] j 160 I 13S 160 I I 198 i 167 206 i 214 241 100 69 "o WAARVAN KOSTELOOS OP 15 Januari. 15 April. 15 October. 15 Juli. 15 October. Juli. M. M. V. Al. V. V. j M. V. AI. V. 1 M. V. OPENBARE SCHOLEN. A. 5 3 3 10 1 V. 23 5 le Klasse. b. 6 1 AI. de Vries D. Kanon 36 j H. Sasburg HOOFDEN EN BENAMING DER SCHOLEN. Ammunitiehaven Korte Lombardstraat Kurtenbosch i Nieuwe Schoolstraat I Lepelstraat Zwarteweg Hemsterhuisstraat Lijnbaan Rij swijkschest raat v. Ravesteijustraat. Rijswijkscheplein Bleekerslaau De Gheijnstraat Hoefkadc A lietstraat. Nieuwe Haven Ferdinand Bolstraat Zusterstraat Damstraat. Lamgroen Stortenbekerstraat i Pretoriusstraat Terwestenstraat Kritzingerstraat Jan v. Gojenstraat. Nieuwe Laantjes Badhuisstraat Duinstraat (Zuidz.) Duinstraat (Noordz.) Vijzelstraat Badhuiskade I Teuiersstraat Van Ostadestraat WAAR DE SCHOOL GELEGEN IS. 161 106 116 3 8 I 1 2 11 2 213 156 l 116 210 144 2S0 291 41 27 28 17 30 49 12 10 18 23 10 enkele 171 102 116 i 250 136 216 138 184 212 187 105 48 44 24 39 26 53 36 19 8 I 29 93 89 54 46 56 45 6 - voortaan wel 1S7 99 40 290 262 3 12 2 J 2S2 299 144 220 164 207 5 13 2 45 24 38 20 49 61 18 i 10 17 3 2 lih 204 1 236 101 1 701 203 222 219 185 200 205 253 212 227 214 242 195 224 227 91 121 90 55 55 43 73 92 83 44 79 113 44 69 41 131 87 77 66 135 48 63 75 45 32 58 24 49 41 31 13 29 52 29 47 21 46 60 25 13 17 90 74 73 42 52 69 61 47 47 43 47 97 29 58 39 71 88 43 35 101 36 37 48 51 21 42 19 35 45 21 7 29 2 8 2 8 11 2 86 92 S3 51 68 55 66 53 60 34 60 98 34 55 51 112 191 56 52 117 42 38 64 198 175 199 180 169 231 226 216 219 242 214 208 241 209 191 167 198 226 212 180 227 270 262 7 8 1 86 i 80 75 44 60 i 54 59 55 j 49 39 45 98 37 58 38 76 162 39 37 84 39 37 42 34 35 328 153 1 16S 10? 120 I Ü3 1 I 224 153 109 4 8 enkele 98 39 58 I 28 79 41 56 33 I 97 32 30 43 12 2 I enkele 61 I 48 i 46 34 4] l 189 187 220 227 195 225 i 239 284 269 2S5 194 1” 1 162 192 236 226 234 216 236 2" 231 i 251 203 226 226 1 264 140 223 140 1S5 212 i 202 ISO 104 41 I 51 19 39 16 34 I 54 21 10 17 24 25 26 27 28 29 30 i 31 32 1 33 1SS 172 202 196 170 I 227 1 221 227 205 235 217 219 244 206 196 171 168 i 195 200 i 247 205 220 214 98 81 78 54 69 47 I 67 40 55 30 56 96 29 56 33 85 62 61 45 107 37 52 48 K-' 86 98 87 45 I 67 53 67 59 63 I 36 66 100 I 32 I 60 39 107 I 109 61 47 113 41 39 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 - 100 92 105 47 62 78 68 85 74 55 61 106 50 67 49 99 79 59 46 104 47 58 I 62 I 15 Januari. 15 1921 220 229 207 1S61 i 196 254 1 234 1 219 I 2171 129 219 104 80 i - 160 I 175 243 251 247 24S j 299 288 315 i 261 149 226 i 216 246 i 210 194 1 87 1 171 212 199 253 1 2e Klasse. J. Oosterkamp F. C. J. de Ridder F. Sterman J. Hoogland A. Brummel I F. Duiker S. de Vries A. P. Brauckman W. Koops G. Elgersma F. de Vries H. A. Kroese H. J. van der Kraan j S. Postma K. G. Houwen I J. van Andel J. J. ten Have K. Baars I J. Velth uisen I J. F. Goudswaard j J. Laban 22 P. Rauwerda A. J. P. de Beste W. üitterdijk J. L. Hooftman I A. W. Stortenbeker Jr. i J. L. van Seine A. Knoppien J. Eigenhuis H. A. Avenarius I Th. J. Vonk I P. H. Schreuder Jr. (School E) J. L. Hooftman 198 229 I 226 i 179 178 196 251 238 239 209 250 220 234 229 175 223 255 216 I 228 i 210 239 224 l 226 246 i 207 J) Tot, 21 Oct. tijdelijk hoofdtoet ingang t 2) AIct 1 November overgebracht naar de Achter Raamstraat Sirtemastraat. Kerkstraat. van dien datum benoemd tot hoofdK. G. B® Rotterdamschestraat, 40 25 29 21 34 38 14 8 32 1 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 495