20 20 totaal! jjngen op 7 I 281 I 66 I 274 - 39 I i t 2 I 1 I WAARVAN KOSTELOOS OP 15 Januari. 15 A 15 October. 15 Januari. Juli. 15 April. 15 Juli. 15 October. M. M. M. V. M. V. V. M. V. M. M. i V. 66 247 284 279 246 ■250 3 67 Z. O. Buitensingel 68 51 64 57 50 47 23 15 21 14 22 11 68 47 Amsterd. Veerkade. 75 73 43 50 46 58 Warmoezierstraat 58 i 46 47 51 36 30 3.1 36 30 30 31 77 329 259 96 101 94 98 281 281 283 291 370 392 385 306 703 i - 673 706 253 250 252 276 87 Noordeinde 216 217 321 309 Loosduinscheweg 326 120 I 147 124 90 110 110 130 1 6 6 I 6 95 208 51 H. Nieukerke, Charitable Socie- teitsschool HOOFDEN EN BENAMING DEK SCHOLEN. Scholen der St. Vinceutius Vereeniging. Bleijcnburg Van Ostadestraat De Ruijterstraat Molenstraat 389 88 21 131 60 161 493 161 475 55 l 88 1 265 48 100 69 91 53 99 268 I 54 100 I 228 283 264 535 69 SS 256 291 260 519 280 580 2 15 143 277 255 1 2S5 WAAK DE SCHOOL GELEGEN IS. 268 571 198 250 413 469 430 77 242 52 96 376 i 82 91 92 93 94 281 592 205 267 433 488 425 72 224 65 103 268 - 50 23 10112’; 387 86 69 A. J. v. WijÉ, School met den Bijbel 70 e. i teitsschool 71« Chr. Wesseling. School Scheveningscheweg Raamstraat Luthersche Burgwal Laan Prinsegracht het Loosduinscheweg Pauli nastraat. Hekkelaan Oude Molstraat. 1 Breedstraat 26 120 50 279 226 - 281 - 277 - j 534 268 571 2 14 153 274 254 I I 1 i 242 280 563 3 5 141 280 253 Warmoezierstraat Z. O. Binnensingel Westeinde Westeinde Westeinde Paramaribostraat v. d. Duynstraat Da Costastraat Mariastraat Jan de Baenstraat 107 1 281 I 592 I 16 153 283 248 224 88 i 89 van he,t R. K. Weeshuis 71 b Chr. Wesseling, School R. K. Weeshuis 72 II. G. J. Albert, 73 J. C. Lelyvcld, 74 P. H. Rameekers, 75 j W. A. H. Kersten, 76 I H. J. Snackers, P. v. d. Winkel, 78 G. H. üliemann, 79 I N. W. H.Göbbels, 80 I W. II. I). Hoen, UV AA. A7. jjvvu, 81 j Th. P. Badoux, School der stich ting Schiefbaan-Hovius 82 i Mej. M. C. G. Jollie 83 84 85 86 154 478 van het 280 563 205 268 430 472 434 94 329 i J. A. Wijnveldt, School der Ver. tot oprichting en instandhouding der scholen op Gerei, grondslag J. Kruijswijk, School van I Waalsche Weeshuis. F. Rumscheidt, School der Duitsch Evangelische Gemeente I 214 I 5 C. H. van Glansbeek M. Heeremans W. C. Dessens W. C. van Haaren, School van den H. Aloysius Brouwersgracht M. C. Fikke, School van het St. Joseph-gesticht Noordeinde M.J. A.IJzermans.Mariaschool Prins Hendrikstraat H.J.M.J.Truftino, School der stichting Schiefbaan-Hovius A. J. Verdam, School van het R.-K. gesticht „De Voor zienigheid” J. W. Michaël J. Goedhard H. Eerdbeek H. P. v. Nieuwenburg, School der „Maatsch. tot Nut van ’t Alg.” B. H. Boers en N.J. W.M.Nuyeu

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 497