I 20 20 totaal V. Jl. M. M. M. I 1 W.l 15 I 7154 M. [LINGEN OP WAARVAN KOSTELOOS OP J 5 Januari, 15 15 October. 15 Januari. 15 April. 15 Juli. 15 October. Juli. M. V. M. d. Meulen. d. Watering-Visser 1 1 1 I 1 i 2 I 1 1 1 1 1 15 1 15 2 11 2 13 <1 95 97 150 141 261 266 6 6 7179 7341 7154 7341 Totaal 7479 7375 2241 1759 2202 1 S05 2220 2290 1808 1648 K EC 10806 1 01931W 1677 7341 7179.721 1805 17187 Totaal 18208 17566 4570 3937 4201 3576 4266 3619' 4094 3325 Met 1 Sept, opgeheven, 100 101 102 103 104 HOOFDEN EN BENAMING DER SCHOLEN. WAAR DE SCHOOL GELEGEN’ IS. 4 129 218 214 139 4 16 10729 7479 2178 I 1759 1811 1808 189 70 10191 737.5 2046 2220 105 106 107 1251 126 127 114 70 42 1 7S 117 64 48 279 62 126 67 52 E - 27 85 86 213 68 132 234 209 86 2 114 3 80 2S 201 14 154 1061 90'1 461 173 72 15 2329 2241 117 118 119 120 121 122 123 4 90 6 141 6 16 41 138 2111 237 39 120 78 3' 13 51 1|1 35 79 64 219 69 130 265 229 90 1 140 5 78 27 249 16 155 104 92 51 191 73 19 15 1 78 1 123 4 13 34 126 52 90 33 77 4 17 29 85 75 219 72 131 225 224 68 1 114 2 76 23 206 12 1 299 63 151 108 111 55 190 61 18 2 144 237 240 33 119 4S 77 28 45 7 9 Surinaniestraat Noordeinde Nassaulaau Groot Hertogimielaau v. d. Spiegelstraat Willemstraat Bothastraat Daendelsstraat I A T i E 10033 E. M. A. Meijboom cu Mej A. S. NL Haaxman C. NL Tin holt E. R. van Gigch M. M. Boldingh. M. Smit Sibinga. Baal Sweelinckstraat Oude Molstraat. Laan Copes v.Cattenburch 1999 1771 2202 1804 2290 1648 5 I 274 Sweelinckstraat Koninginnegracht van Speijkstraat. Hollanderstraat Juliana v. Stolberglaan Heemraadstraat Willem Beukelsz. plein Gondelstraat Alexanderstraat Laan v. Meerdervoort. Verl. Dagucrrestraat Stadhoudersplein Hclmstraat Conradkade Beeklaan v. Diemenstraat Adelheidstraat v. Ostadestraat De Perponcherstraat Kerklaan Valkenboschlaan T8147A7372 178! en Mej 96. G. H. Bouscholte 97| J. D. N. de Graaff 98| P. T. 991 G. van Wijngaarden L. Looijen J. J. Koster van Groos R. Smits A. J. ten Breul Mej. H. P. M. Riegen M. Schroot Mevr. A. E. Mej. G. B. Schut 1 108 109 110 llli 112! J. 113l C. F. Verschoor 114: H. W. te Winkel Jr. 1151 Mej. M. E. E. Paësie. 116 J. Visscher Jr A. Tjepkema P. J. Treffers F. L. H. Jager Jr S. Gonggrijp Mej. M. J. Stcius Bisschop. J. P. Posthuma 7 C. M. S. A. v. Oeveren 124! Mej. A. J. C. Ledel M. C. Thierry Chr. L. Wesseling Mej. J. E. -Winkler Prins Openbare Scholen Bijzondere Scholen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 498