Algemeene Tabel LAGERE SCHOLEN. ENZ. 20 GEMEENTE 's-GRAVENHAGE. Letter D DER 7 IN DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 499