I I 49 1 a - van Mr. W. K. F. P. Graaf van By landt de bonwmanswoning „Essesteiir” te Voorburg aan de Broek- sloot met weiland, water, bosch enz., kadaster gemeente Voorburg, Sectie D, nos. 21 tot en met 26, 49, 52, 55, 126 tot en met 131, 133 tot en met 137, 225 tot en met 228, 230 tot en met 234, 236 tot en met 240, 251, 252, 253, 300, 718, 825, 826, 827. 829. 830, 844, 846, 850 tot en met 854, 909, 912 en 914, te zamen groot 38 hectaren, 19 aren, 74 centiaren, voor f135000.en zulks om invloed te kunnen uitoefenen op eventuëelen stratenaanleg aldaar van ,1. M. Wegman eenige perceelen weiland en water en een gedeelte van de Binckhorstlaan, onder de gemeente Voorburg, kadaster gemeente Voorburg Sectie F, no. 135, groot 65 A, 65 c.A., no. 136, groot 2 A, 44 c.A., no. 137, groot 73 A, 55 c.A., no. 138, groot 2 A, 56 c.A.. no. 139, groot 1 H.A., 65 A., 92 c.A., no. 140. groot 4 A, 73 c.A., no. 1825, groot 75 c.A., en no. 1827, groot 24 A., 14 c.A, voor f 101922 en zulks voor de verbreeding van de Binckhorstlaan en verderen straten aanleg aldaar; van de Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Hont rust'’ een perceel grond, gelegen aan de verlengde Laan van Meerdervoort, waarop met toestemming van gemelde Maatschappij door en voor rekening van de Gemeente is gebouwd eene tramremise met bijbehoorende gebouwen, kadaster sectie A.M., nos. 1598, groot 1 A., 30 c.A., 1599, groot 1 A., 1 c.A., 1600, groot 87 c.A., 1601, groot 87 c.A., 1602, groot 1 H.A., 81 A., 39 c.A. 1123, groot 36 A., 56 c.A., voor f 77.700. van W. H. van Zante n .1 u t c.s. perceelen grond met koetshuis, stalling enz. bij en uitkomende aan de 3de van denBoschstraat, kadaster sectie R, nos 390, groot 82 c.A., 387, groot 6 c.A., 4776, groot 27 A., 49 c.A., 2068, groot 60 c.A en 386, groot 6 c.A., voor f 30000.en zulks voor schoolbouw of eenig ander gemeen tedoelein de van het Bestuur van den Veen- en Binckhorst- polder een perceel weg, deel uitmakende van het zoogenaamde Geldelooze pad, kadaster Sectie R, no. 6801, groot 1 A., voor f 250.en zulk om bestemd te 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 49